EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.602
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Honda / Công suất (HP): 600 / Chức năng: Đào luống, Lấp đất, Xới cỏ, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BDK / Công suất (HP): 0 / Chức năng: -, Đào luống, Xới cỏ, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Okasu / Công suất (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.490.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (HP): 5 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BDK / Công suất (HP): 0 / Chức năng: -, Đào luống, Xới cỏ, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Okasu / Công suất (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BDK / Công suất (HP): 0 / Chức năng: -, Đào luống, Xới cỏ, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BDK / Công suất (HP): 0 / Chức năng: Đào luống, Xới cỏ, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BDK / Công suất (HP): 0 / Chức năng: -, Đào luống, Xới cỏ, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.000.000 ₫
10
Công suất (HP): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kusami / Công suất (HP): 7 / Chức năng: -/ Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
12.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (HP): 7 / Chức năng: Phá gốc, Đào luống, Lấp đất, Xới cỏ, Vun gốc, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 50 /
13.400.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Aerobs / Công suất (HP): 7 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.990.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (HP): 6 / Chức năng: -, Phá gốc, Đào luống, Lấp đất, Xới cỏ, Vun gốc, Đánh luống, Cầy bừa/ Trọng lượng (kg): 60 /
15.250.000 ₫
15
Công suất (HP): 7 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.450.000 ₫
Trang:  1  2  3  >