Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.446
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TOPEX / Digital zoom: 2X / Power zoom: 1X / Chức năng số: Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Korea /
8.598.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: V-PLUS / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
9.468.000 ₫
4
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 16x / Power zoom: - / Chức năng số: -, Dừng hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
9.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Taiwan /
9.889.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 8x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
10.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: UNIC / Digital zoom: 10x / Power zoom: 22x / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
11.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 15X / Power zoom: 6X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 18 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
11.720.000 ₫
10
Hãng sản xuất: H-PEC / Digital zoom: 12x / Power zoom: - / Chức năng số: -, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
12.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: INNO / Digital zoom: 9x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Chụp phim âm bản/dương bản/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
12.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Robotron / Digital zoom: 8X / Power zoom: 16X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
12.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: 4x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.760.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 128x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 8x / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >