EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.777
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 5000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 2.5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Japan /
3.417.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 22 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Japan /
3.573.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Japan /
3.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 2.5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.26 / Xuất xứ: Japan /
3.885.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 38 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 31 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 9 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 25 / Đường kính bó (mm): 22 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 6.7 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Japan /
5.119.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.119.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
5.781.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.339.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 6.74 / Đầu khí vào (mm): 1.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.366.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 12 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Japan /
7.366.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 22 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 6 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 9.5 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.406.000 ₫
Trang:  1  2  >