EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.870
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: PROSKIT / Nhiệt độ đo max(Độ): -10 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
370.000 ₫
2
Xuất xứ: Trung Quốc / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
579.000 ₫
3
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: WELLINK / Nhiệt độ đo max(Độ): 70 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
692.000 ₫
4
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
850.000 ₫
5
Xuất xứ: Romania / Hãng sản xuất: Hanna / Nhiệt độ đo max(Độ): 150 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 160 /
1.200.000 ₫
6
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 450 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
1.800.000 ₫
7
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 50 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
1.815.000 ₫
8
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
1.979.000 ₫
9
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: SMARSENSOR / Nhiệt độ đo max(Độ): 650 / Độ chính xác (%): 15 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.200.000 ₫
10
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 50 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.300.000 ₫
11
Xuất xứ: Armenia / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.300.000 ₫
12
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Shinwa / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.400.000 ₫
13
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: TENMARS / Nhiệt độ đo max(Độ): 60 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.420.000 ₫
14
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 42 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.500.000 ₫
15
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Sentry / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >