Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.737
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
800.000 ₫
5
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
840.000 ₫
6
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 /
845.000 ₫
7
Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
847.000 ₫
8
Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
10
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 11 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 5 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
850.000 ₫
12
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
13
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
850.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
900.000 ₫
15
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >