EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.921
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
47 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại máy: Bán tự động / Tốc độ cắt (mm/phút): 1000 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Linda / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 800 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: China /
5.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Jadon / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 5 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 /
6.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Jadon / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 200 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 85 /
6.000.000 ₫
6
Loại máy: Bán tự động / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.275.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Linda / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 2 / Trọng lượng (kg): 56.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Linda / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 2 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Jadon / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 21 /
10.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Weldcom / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Vietnam /
10.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10.19 / Xuất xứ: - /
11.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 56.5 / Xuất xứ: - /
12.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 26.5 / Xuất xứ: - /
13.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >