Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.336
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
146 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Total / Loại: Để bàn / Công suất (W): 150 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
639.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (W): 370 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 280 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
650.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bench Grinder / Loại: Để bàn / Công suất (W): 150 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
690.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Gomes / Loại: Để bàn / Công suất (W): 180 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2850 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 250 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 3000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
713.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (W): 370 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 280 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
850.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Crown / Loại: Để bàn / Công suất (W): 200 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: PIT / Loại: Để bàn / Công suất (W): 180 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
980.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Gomes / Loại: Để bàn / Công suất (W): 200 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2840 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MPT / Loại: Để bàn / Công suất (W): 150 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (W): 370 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 280 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PIT / Loại: Để bàn / Công suất (W): 300 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kenmax / Loại: Để bàn / Công suất (W): 370 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 3000 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.112.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kimmie / Loại: Để bàn / Công suất (W): 230 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CROWN / Loại: Để bàn / Công suất (W): 250 / Khoảng cách giữa 2 bánh đá (mm): 0 / Chiều cao tới tâm trục mài (mm): 0 / Độ dày vỏ bảo vệ (mm): 0 / Tốc độ không tải (v/p): 2950 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 8.4 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>