Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.592
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Gute / Công suất động cơ(Kw): 2.2 / Độ ồn (dB): 85 / Tốc độ không tải (rpm): 200 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 1400 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 20 / Đường kính mâm uốn (mm): 30 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 25 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: - /
13.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 25 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 70 /
13.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Siêu Việt / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 8 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 70 /
20.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Gute / Công suất động cơ(Kw): 7 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 10 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 270 / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Siêu Việt / Công suất động cơ(Kw): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 120 /
26.890.000 ₫
8
Công suất động cơ(Kw): 1 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 460 / Xuất xứ: Nhật Bản /
30.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Siêu Việt / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 8 / Đường kính uốn max(mm): 8 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
44.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Gute / Công suất động cơ(Kw): 4 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 5 / Đường kính cắt max(mm): 40 / Đường kính uốn max(mm): 40 / Đường kính mâm uốn (mm): 350 / Trọng lượng (kg): 480 / Xuất xứ: China /
48.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Siêu Việt / Công suất động cơ(Kw): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 250 / Xuất xứ: - /
60.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Siêu Việt / Công suất động cơ(Kw): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 8 / Đường kính uốn max(mm): 8 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 415 / Xuất xứ: - /
60.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 1 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 6 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 370 / Xuất xứ: - /
63.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 2.2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 34 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 600 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ(Kw): 2.2 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Tốc độ quay trục chính (v/ph): 0 / Đường kính cắt max(mm): 0 / Đường kính uốn max(mm): 0 / Đường kính mâm uốn (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >