Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.327.527
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0.5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
720.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hoàng Long / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: CP / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CP / Công suất (Kw): 2 / Năng suất (tấn/h): 1 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 71 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Bình Quân / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 3 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 275 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 3 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 275 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Mỹ Việt / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 900 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 650 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Công suất (Kw): 20 / Năng suất (tấn/h): 4 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Năng Lượng / Công suất (Kw): 20 / Năng suất (tấn/h): 4 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 20 / Năng suất (tấn/h): 7 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1000 / Nhiên liệu sử dụng: - / Tỷ lệ lúa sạch (%): 99 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
17.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất (Kw): 0 / Năng suất (tấn/h): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 5 / Nhiên liệu sử dụng: Xăng / Tỷ lệ lúa sạch (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
30.000.000 ₫