EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.895
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Bosch / Áp lực phun (bar): 100 / Lưu lượng (lít/giờ): 300 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 5.53 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.380.000 ₫
2
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: China /
3.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): 480 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
4.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 90 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.899.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 110 / Lưu lượng (lít/giờ): 840 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: - /
9.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.600.000 ₫
7
Hãng sản xuất: LUTIAN / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): 360l/h / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1430 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: China /
12.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 190 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 4000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: China /
12.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực phun (bar): 100 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2250 / Trọng lượng (kg): 49.5 / Xuất xứ: - /
13.000.000 ₫
10
Công suất (W): 3700 / Trọng lượng (kg): 61 /
13.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Jetta / Áp lực phun (bar): 120 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.679.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Dolphin / Áp lực phun (bar): 125 / Lưu lượng (lít/giờ): 888 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: China /
13.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: LUTIAN / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: - /
14.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 67 / Xuất xứ: China /
17.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 250 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7500 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: China /
17.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  >