EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.321.607
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EUROHOME / Công suất (W/h) : 9 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
640.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
699.999 ₫
3
Hãng sản xuất: MYOTA / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MYOTA / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
749.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KOMASU / Công suất (W/h) : 9 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 1 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
780.000 ₫
6
Hãng sản xuất: KOMASU / Công suất (W/h) : 12 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 2.29 / Xuất xứ: Vietnam /
790.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FACARE / Công suất (W/h) : 7 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 1 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 2.4 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CAPLE / Công suất (W/h) : 15 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 4 / Xuất xứ: United Kingdom /
1.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CAPLE / Công suất (W/h) : 15 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 4 / Xuất xứ: United Kingdom /
1.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KAHCHAN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 2.5 / Xuất xứ: - /
6.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 240 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 12 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 385 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: R140 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
11.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 240 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 12 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
12.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 143 / Xuất xứ: Vietnam /
24.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 800 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 10 / Xuất xứ: China /
26.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >