Tìm theo thuộc tính
EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.333.493
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
98 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 5.6 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
46.783.000 ₫
2
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0.07 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.653.000 ₫
3
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1.62 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
48.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1.68 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
50.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 2.2 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
59.672.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1 / Áp suất đẩy (bar): 48 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
67.981.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 16.5 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
68.782.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NOVA ROTOR / Công suất (W): 10000 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NOVA ROTOR / Công suất (W): 110000 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 9.4 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 3.7 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 14 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 33 / Áp suất đẩy (bar): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 16.5 / Áp suất đẩy (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 43 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>