EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.285.596
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CHINT / Loại: AC / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 0 / Dòng điện (A): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
439.000 ₫
2
Hãng sản xuất: LS / Loại: - / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 11 / Dòng điện (A): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
870.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LS / Loại: - / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 5.5 / Dòng điện (A): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LS / Loại: - / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 0 / Dòng điện (A): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LS / Loại: - / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 0 / Dòng điện (A): 75 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
2.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LS / Loại: AC / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
2.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: AC / Số pha: 3 Pha / Công suất (kW): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 75 / Dòng điện (A): 200 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 75 / Dòng điện (A): 200 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 75 / Dòng điện (A): 200 / Trọng lượng (kg): 3.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 60 / Dòng điện (A): 150 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 60 / Dòng điện (A): 150 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Loại: - / Số pha: - / Công suất (kW): 160 / Dòng điện (A): 350 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.600.000 ₫