EBARA
12
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Nasa
Tham gia: 12/07/2012
GD Online thành công(?): 47
Đánh giá tốt : 93%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.318.931
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
43 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại viên đá: Đá bào / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 100 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
2
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: Bằng gió / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.950.000 ₫
3
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 15 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: Bằng gió / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.530.000 ₫
4
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.650.000 ₫
5
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 15 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.830.000 ₫
6
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.200.000 ₫
7
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.200.000 ₫
8
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.210.000 ₫
9
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: Bằng gió / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.450.000 ₫
10
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 195 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.500.000 ₫
11
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.850.000 ₫
12
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 10 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 150 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.500.000 ₫
13
Loại viên đá: Đá bào / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 50 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.500.000 ₫
14
Loại viên đá: Đá viên / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 26 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
16.200.000 ₫
15
Loại viên đá: Đá bào / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kg/24hr): 70 / Điện năng tiêu thụ (KWh/24hr): 0 / Tản nhiệt: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
21.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >