iPhone X và iPhone XR: Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Nếu như iPhone X là chiếc máy khởi đầu cho công nghệ tương lai thì iPhone XR chính là bản nâng cấp “vừa tiến vừa lùi” vốn không hoàn hảo sau đó. Nhưng với những gì cả 2 đang được trang bị và mức giá gần như nhau thì... (Xem thêm)