DANH MỤC

Mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và giá trị thặng dư?

Anh Thư Đồng Nguyễn
Anh Thư Đồng Nguyễn
Trả lời 7 ngày trước
giá trị hàng hóa là 1 thuộc tính của hh, là hao phí ld, ld xh của người sx hh kết tinh trong hh đó **** giá trị... Xem thêm