[:)]

tun cua di

Trong nhóm ngành CNTT có 2 chuyên ngành là CNTT và Mạng máy tính, đương nhiên là ngành CNTT sẽ có dạy Kỹ thuật phần mềm rùi,
Trước hết các bạn bấm vào đây [size_5][url=http://diachu.ning.com/main/authorization/signUp?]Click[/url][/size_5] để đăng ký thành viên Sau đó các bạn đăng nhập vào và tìm đến mục Diễn đàn--> mục chia sẻ tài... (Xem thêm)