Sản phẩm nổi bật
Xe máy dùng bánh mâm hay nan hoa là tốt ? Ưu nhược điểm của 2 loai bánh này ?

thuy linh

Xét về yếu tố kỹ thuật: Bánh mâm thực sự chỉ thích hợp với đường trường. Bánh căm chơi với mọi địa hình (kể cả địa hình xấu như: ổ gà, ổ trâu, ổ voi).. :cool: Xét về ngoại hình: Dĩ nhiên bánh mâm trông cool hơn. Xét về giá: Bánh căm < bánh mâm (hiển nhiên ai cũng biết). Xét về điều...
(Xem thêm)