Sản phẩm nổi bật
cấu tạo nhà ở dân dụng sử dụng hệ khung kết cấu thép tiền chế.
Nhà khung thép là nhà được chế tạo từ các cấu kiện được sản xuất trước tại xưởng và vận chuyển ra lắp dựng tại công trường. Sau đó sử dụng các sản phẩm tường , sàn lắp ghép sẵn tạo nên 1 công trình nhà khung thép tiền chế. ... (Xem thêm)