DANH MỤC

Mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và giá trị thặng dư?

Trang Duong
Trang Duong
Trả lời 6 giờ trước
Trong trường hợp giá trị hàng hóa không đổi thì việc làm giảm hao phí lao động xã hội cần thiết trong quá trình sản xuất... Xem thêm