Kết quả tìm kiếm "es 2024"

Keyence Es-11Ac, Es-12Ac, Es-21Ac, Es-32Dc, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P, Es-X38

Keyence Es-11Ac, Es-12Ac, Es-21Ac, Es-32Dc, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P, Es-X38

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư,
Phamduong 469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

* Phamduong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Hãng Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Panasonics, Siemens, Ls, Invt, Autonics, Abb, Fuji, Idec, Yongsung, Fotek, Bew &Hellip; * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống T
Phamduong 469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Es-11Ac, Es-12Ac, Es-32Dc, Es-M1, Es-X38

Es-11Ac, Es-12Ac, Es-32Dc, Es-M1, Es-X38

* Phamduong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Hãng Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Panasonics, Siemens, Ls, Invt, Autonics, Abb, Fuji, Idec, Yongsung, Fotek, Bew &Hellip; * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống T
Phamduong 469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Sensor Keyence Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

Sensor Keyence Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phạm Dương Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Sensor Keyence Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

Sensor Keyence Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Evs9325-Es / Evs9326-Es, Evs9325-Es / Evs9326-Es Gọn, Evs9327-Es Đóng

0904 *** ***

Toàn quốc

07/09/2023

Cảm Biến Tiệm Cận Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

Cảm Biến Tiệm Cận Es-32Dc, Es-X38, Es-M1, Es-M1P, Es-M2, Es-M2P

* Phamduong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Hãng Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Panasonics, Siemens, Ls, Invt, Autonics, Abb, Fuji, Idec, Yongsung, Fotek, Bew &Hellip; * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống T
Phamduong 469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Es/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-80Mt-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Es/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-80Mt-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3G-14Mr-Es/A, Fx3G-14Mt-Es/A, Fx3G-24Mr-Es/A, Fx3G-24Mt-Es/A,  Fx3G-40Mr-Es/A, Fx3G-40Mt-Es/A, Fx3G-60Mr-Es/A, Fx3G-60Mt-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3G-14Mr-Es/A, Fx3G-14Mt-Es/A, Fx3G-24Mr-Es/A, Fx3G-24Mt-Es/A, Fx3G-40Mr-Es/A, Fx3G-40Mt-Es/A, Fx3G-60Mr-Es/A, Fx3G-60Mt-Es/A

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Es/A

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3G-14Mr-Es/A, Fx3G-14Mt-Es/A, Fx3G-24Mr-Es/A, Fx3G-24Mt-Es/A,  Fx3G-40Mr-Es/A, Fx3G-40Mt-Es/A, Fx3G-60Mr-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3G-14Mr-Es/A, Fx3G-14Mt-Es/A, Fx3G-24Mr-Es/A, Fx3G-24Mt-Es/A, Fx3G-40Mr-Es/A, Fx3G-40Mt-Es/A, Fx3G-60Mr-Es/A

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A

Plc Mitsubishi Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phạm Dương Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx2N-16Mr-Es/Ul, Fx2N-32Mr-Es/Ul, Fx2N-48Mr-Es/Ul, Fx2N-64Mr-Es/Ul, Fx2N-80Mr-Es/Ul, Fx2N-128Mr-Es/Ul

Plc Mitsubishi Fx2N-16Mr-Es/Ul, Fx2N-32Mr-Es/Ul, Fx2N-48Mr-Es/Ul, Fx2N-64Mr-Es/Ul, Fx2N-80Mr-Es/Ul, Fx2N-128Mr-Es/Ul

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phạm Dương Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Shihlin Ax1N-24Mr-Es, Ax1N-40Mr-Es, Ax1N-60Mr-Es

Plc Shihlin Ax1N-24Mr-Es, Ax1N-40Mr-Es, Ax1N-60Mr-Es

Plc Shihlin Ax1N-24Mr-Es ( 14 Ngõ Vào, 10 Ngõ Ra Relay) Thay Thế Dòng Cho Model Ax0N-24Mr-Es Plc Shihlin Ax1N-60Mr-Es ( 36 Ngõ Vào, 24 Ngõ Ra Relay) Thay Thế Dòng Cho Model Ax0N-60Mr-Es Ax0N-24Mr-Es Chuyển Qua Model Ax1N-24Mr-Es Bên
Dien Thanh Phat 74 Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Fx3U Series: Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Ess/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-80Mt-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A, Fx3U-128M

Fx3U Series: Fx3U-16Mr-Es/A, Fx3U-16Mt-Es/A, Fx3U-32Mr-Es/A, Fx3U-32Mt-Es/A, Fx3U-48Mr-Es/A, Fx3U-48Mt-Es/A, Fx3U-64Mr-Es/A, Fx3U-64Mt-Ess/A, Fx3U-80Mr-Es/A, Fx3U-80Mt-Es/A, Fx3U-128Mr-Es/A, Fx3U-128M

I.giới Thiệu: Dòng Sản Phẩm Mới Plc Fx3U Là Thế Hệ Thứ Ba Trong Gia Đình Họ Fx-Plc Dạng Nhỏ Thành Công Của Mitsubishi Electric. Được Thiết Kế Cho Thị Trường Quốc Tế, Tính Năng Đặc Biệt Mới Là Hệ Thống &Quot;Adapter Bus&Quot; Được Bổ Xung Cho Hệ Thống Bus Hi
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx1N-14Mr-Es/Ul, Fx1N-24Mr-Es/Ul, Fx1N-40Mr-Es/Ul, Fx1N-60Mr-Es/Ul

Plc Mitsubishi Fx1N-14Mr-Es/Ul, Fx1N-24Mr-Es/Ul, Fx1N-40Mr-Es/Ul, Fx1N-60Mr-Es/Ul

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phạm Dương Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx1S-10Mr-Es/Ul, Fx1S-14Mr-Es/Ul, Fx1S-20Mr-Es/Ul, Fx1S-30Mr-Es/Ul

Plc Mitsubishi Fx1S-10Mr-Es/Ul, Fx1S-14Mr-Es/Ul, Fx1S-20Mr-Es/Ul, Fx1S-30Mr-Es/Ul

* Pham Duong Pronara.,Jsc Là Nhà Phân Phối Chính Thiết Bị Điện &Ndash; Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung
Phạm Dương Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm