Kết quả tìm kiếm "dss 2024"

Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss

Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss

Chi Tiet San Pham: Fx2N-48Mr-Ds: + Số Ngõ Vào Số: 24 + Số Ngõ Ra Số: 24, Relay + Nguồn Cung Cấp: 24 Vdc. + Công Suất Tiêu Thụ: 30 W + Bộ Nhớ Chương Trình: 8.000-16.000 Steps + Đồng Hồ Thời Gian Thực. + Bộ Đếm: 235 +
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

Chi Tiet San Pham: Fx3U-128Mt-Ds: + Số Ngõ Vào Số: 64. + Số Ngõ Ra Số: 64 Transistor(Sink). + Ngồn Cung Cấp: 24 Vdc. + Đồng Hồ Thời Gian Thực. + Công Suất: 60W. + Trọng Lượng: 1.80Kg + Có Thể Mở Rộng 16 Đến 128 Ng
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx2N-16Mr-Ds, Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss, Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N-80Mt-Dss, Fx2N-128Mr-Ds, Fx2N-128Mt-Dss

Fx2N-16Mr-Ds, Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss, Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N-80Mt-Dss, Fx2N-128Mr-Ds, Fx2N-128Mt-Dss

* Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx3U-16Mr-Ds, Fx3U-16Mt-Dss, Fx3U-32Mr-Ds, Fx3U-32Mt-Dss, Fx3U-48Mr-Ds. Fx3U-48Mt-Dss, Fx3U-64Mr-Ds, Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

Fx3U-16Mr-Ds, Fx3U-16Mt-Dss, Fx3U-32Mr-Ds, Fx3U-32Mt-Dss, Fx3U-48Mr-Ds. Fx3U-48Mt-Dss, Fx3U-64Mr-Ds, Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

* Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

Chi Tiet San Pham: Fx1N-40Mr-Ds: + Số Ngõ Vào Số: 24. + Số Ngõ Ra Số: 16, Relay + Nguồn Cung Cấp: 12-24 Vdc. + Bộ Nhớ Chương Trình: 8000 Steps + Đồng Hồ Thời Gian Thực. + Bộ Đếm: C0-C31 + Có Thể Mở Rộng 40 Đến 128 Ng
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-48Mt-Dss, Fx3U-64Mr-Ds, Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

Plc Mitsubishi Fx3U-48Mt-Dss, Fx3U-64Mr-Ds, Fx3U-64Mt-Dss, Fx3U-80Mr-Ds, Fx3U-80Mt-Dss, Fx3U-128Mr-Ds, Fx3U-128Mt-Dss

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx1S-10Mr-Ds, Fx1S-10Mt-Dss, Fx1S-14Mr-Ds, Fx1S-14Mt-Dss, Fx1S-20Mr-Ds, Fx1S-20Mt-Dss, Fx1S-30Mr-Ds, Fx1S-30Mt-Dss

Fx1S-10Mr-Ds, Fx1S-10Mt-Dss, Fx1S-14Mr-Ds, Fx1S-14Mt-Dss, Fx1S-20Mr-Ds, Fx1S-20Mt-Dss, Fx1S-30Mr-Ds, Fx1S-30Mt-Dss

* Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx1N-14Mr-Ds, Fx1N-14Mt-Dss, Fx1N-24Mr-Ds, Fx1N-24Mt-Dss, Fx1N-40Mr-Ds, Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

Fx1N-14Mr-Ds, Fx1N-14Mt-Dss, Fx1N-24Mr-Ds, Fx1N-24Mt-Dss, Fx1N-40Mr-Ds, Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

* Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx3G-14Mr-Ds, Fx3G-14Mt-Dss, Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G-40Mt-Dss, Fx3G-60Mr-Ds, Fx3G-60Mt-Dss

Fx3G-14Mr-Ds, Fx3G-14Mt-Dss, Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G-40Mt-Dss, Fx3G-60Mr-Ds, Fx3G-60Mt-Dss

* Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi
Phamduong Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx1S-10Mr-Ds, Fx1S-10Mt-Dss, Fx1S-14Mr-Ds, Fx1S-14Mt-Dss, Fx1S-20Mr-Ds, Fx1S-20Mt-Dss, Fx1S-30Mr-Ds, Fx1S-30Mt-Dss

Plc Mitsubishi Fx1S-10Mr-Ds, Fx1S-10Mt-Dss, Fx1S-14Mr-Ds, Fx1S-14Mt-Dss, Fx1S-20Mr-Ds, Fx1S-20Mt-Dss, Fx1S-30Mr-Ds, Fx1S-30Mt-Dss

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx3G-14Mr-Ds, Fx3G-14Mt-Dss, Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G-40Mt-Dss, Fx3G-60Mr-Ds, Fx3G-60Mt-Dss. Plc Mitsubishi

Fx3G-14Mr-Ds, Fx3G-14Mt-Dss, Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G-40Mt-Dss, Fx3G-60Mr-Ds, Fx3G-60Mt-Dss. Plc Mitsubishi

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N- 80Mt-Dss

Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N- 80Mt-Dss

Chi Tiet San Pham: Fx2N-80Mt-Ds: + Số Ngõ Vào Số: 40 + Số Ngõ Ra Số: 40, Transistor (Sink) + Nguồn Cung Cấp: 24 Vdc. + Công Suất Tiêu Thụ: 40 W + Bộ Nhớ Chương Trình: 8.000-16.000 Steps + Đồng Hồ Thời Gian Thực. + Bộ Đếm:
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G- 40Mt-Dss

Fx3G-24Mr-Ds, Fx3G-24Mt-Dss, Fx3G-40Mr-Ds, Fx3G- 40Mt-Dss

Chi Tiet San Pham: Fx3G-40Mt-Ess: + Số Ngõ Vào Số: 24. + Số Ngõ Ra Số: 16, Transistor(Source). + Nguồn Cung Cấp: 240 Vac. + Đồng Hồ Thời Gian Thực. + Công Suất: 37W. + Trọng Lượng: 0.7 Kg. + Có Thể Mở Rộng 16 Đến 128 Ng
Phamduong Vpgd Số 16 Ngõ 469 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,Cty: Sn27, Tổ 10, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

0485 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx1N-60Mt-Ess/Ul, Fx1N-14Mr-Ds, Fx1N-14Mt-Dss, Fx1N-24Mr-Ds, Fx1N-24Mt-Dss, Fx1N-40Mr-Ds, Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

Plc Mitsubishi Fx1N-60Mt-Ess/Ul, Fx1N-14Mr-Ds, Fx1N-14Mt-Dss, Fx1N-24Mr-Ds, Fx1N-24Mt-Dss, Fx1N-40Mr-Ds, Fx1N-40Mt-Dss, Fx1N-60Mr-Ds, Fx1N-60Mt-Dss

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Fx2N Series Fx2N-128Mt-Ess/Ul, Fx2N-16Mr-Ds, Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss, Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N-80Mt-Dss, Fx2N-128Mr-Ds

Fx2N Series Fx2N-128Mt-Ess/Ul, Fx2N-16Mr-Ds, Fx2N-16Mt-Dss, Fx2N-32Mr-Ds, Fx2N-32Mt-Dss, Fx2N-48Mr-Ds, Fx2N-48Mt-Dss, Fx2N-68Mr-Ds, Fx2N-64Mt-Dss, Fx2N-80Mr-Ds, Fx2N-80Mt-Dss, Fx2N-128Mr-Ds

Pham Duong Pronara.,Jsc Nhà Cung Cấp Thiết Bị Tự Động Hóa Mitsubishi, Omron, Keyence, Sunx, Smc, Riko, Zonho, Weinview, Fotek, Delta, Siemens, Ls, Autonics, Fuji, Youngsung. * Tư Vấn, Thiết Kế Tích Hợp Hệ Thống Tự Động. * Cung Cấp Vật Tư, Thi C
Phamduong.,Jsc 16/469 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội -Việt Nam

0974 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Adsun Dss 832 | Bàn Giám Sát Cuộc Gọi Adsun Dss 832 - Vũ Hoàng Telecom

Adsun Dss 832 | Bàn Giám Sát Cuộc Gọi Adsun Dss 832 - Vũ Hoàng Telecom

952.000

Vu Hoang Telecom Hcm 1: 46E3 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.bình Thạnh - Hcm 2: 49 Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11 - Hà Nội: 23 Ngõ 113 Vĩnh Hồ, Q. Đống Đa, Tp.hà Nội

0835 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Module Mitsubishi Fx5U-80Mt/Dss

Module Mitsubishi Fx5U-80Mt/Dss

1.000

Mỹ Mỹ Hiệp Phú - Quận 9

0943 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx5U-32Mt/Dss

Plc Mitsubishi Fx5U-32Mt/Dss

1.000

Mỹ Mỹ Hiệp Phú - Quận 9

0943 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3U-48Mt/Dss

Plc Mitsubishi Fx3U-48Mt/Dss

1.000

Mỹ Mỹ Hiệp Phú - Quận 9

0943 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Plc Mitsubishi Fx3G-40Mt/Dss

Plc Mitsubishi Fx3G-40Mt/Dss

1.000

Mỹ Mỹ Hiệp Phú - Quận 9

0943 *** ***

Toàn quốc

>1 năm