Dụng Cụ Siết Bu Lông

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GDAI2001E "Bộ dụng cụ vặn bulong 20PCS 1/2"" Súng bắn bulon KAAA1650B, Tuýp lục giác 1/2"" Tuýp đen lục giác KABA1610~14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27mm Tuýp đen dài KABE: 16, 17, 19, 21mm Đầu chuyển KACE1605, KALA0815, KALB1501, KALC081E" 4.431.750 0936306706
GDAI2701 "Súng mở bulong 27PCS 1/2"" (búa tiêu chuẩn) KAAA1640 Tuýp đen KABA1610~14, 17~22, 24mm Tuýp dài đen bọc nhựa KABD1617, 19, 21mm Đầu chuyển KACE1605 ; Tuýp vạn năng KACU1607 Doong KALO1614, 1632 ; Chốt định vị KALP1614, 1632 ; KALB1501" 5.923.390 01688113320
GDAI2702 "Súng mở bulong 27PCS 1/2"" (búa dài) KAAB1640, Tuýp đen KABA1610~14, 17~22, 24mm Tuýp dài đen bọc nhựa KABD1617, 19, 21mm Đầu chuyển KACE1605 , Tuýp vạn năng KACU1607 Doong KALO1614, 1632, Chốt định vị KALP1614, 1632 KALB1501" 6.183.760 0936306706
GDAI2703 "Súng mở bulong 27PCS 1/2"" (búa tiêu chuẩn) KAAA1660, Tuýp đen KABA1610~14, 17~22, 24mm Tuýp dài đen bọc nhựa KABD1617, 19, 21mm Đầu chuyển KACE1605, Tuýp vạn năng KACU1607 Doong KALO1614, 1632, Chốt định vị KALP1614, 1632 KALB1501" 6.952.770 01688113320
GDAI2704 "Súng mở bulong 27PCS 1/2"" (búa dài) KAAB1660, Tuýp đen KABA1610~14, 17~22, 24mm Tuýp dài đen bọc nhựa KABD1617, 19, 21mm Đầu chuyển KACE1605, Tuýp vạn năng KACU1607 Doong KALO1614, 1632, Chốt định vị KALP1614, 1632 KALB1501" 7.212.590 0936306706
GCAT1810 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1502 "Bộ túyp vặn ốc 1/2"" 15pcs Lục giác BAEA: 8, 10~14, 17, 19, 21, 22, 24mm Tay vặn tự động CJBG: 1/2""; Cây nối CAAA: 1/2"" x 3, 5"" ; Đầu lắt léo CAHA: 1/2""" 942.700 0936306706
GCAT1504 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1807 "Bộ túyp đen 1/2"" 18pcs Tuýp đen KABA: 10~19, 21~24, 27, 30, 32 Đầu chuyển KACE: 1/2"" x 5""" 1.118.920 0936306706
GCAT2001 "Bộ tuýp lục giác 20pcs , 3/8"", Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM122020PCS 3/8"" Dr. 6PT" 1.265.990 01688113320
GCAT2002 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông BAEB: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.209.120 0936306706
GCAT2502 "Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 25pcs Lục giác BAEA 1206~1222, 1224; Cây nối CAAA1203, CAAA1206 Đầu lắt léo CAHA1254; Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221; Cần trượt CTCK1220; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.076.020 01688113320
GCAT2504 #N/A #N/A 0936306706
GCAT2003 "Bộ tuýp lục giác 20pcs 3/8"" Tuýp lục giác BBEA: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"" 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"", 5/8"" 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM" 1.209.120 01688113320
GCAT2004 "Bộ tuýp bông 20pcs, 3/8 Tuýp bông hệ inch BBEB: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"" 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"", 5/8"" 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM" 1.209.120 0936306706
SAAC4738 Đục roăng ψ38mm Length: 59.8mm 198.880 01688113320
SAAC4741 Đục roăng ψ41mm Length: 59.8mm 212.740 0936306706
SAAC4744 Đục roăng ψ44mm Length: 52.8mm 215.270 01688113320
SAAC4751 Đục roăng ψ51mm Length: 52.8mm 241.230 0936306706
SAAC4754 Đục roăng ψ54mm Length: 52.8mm 250.030 01688113320
SAAC4757 Đục roăng ψ57mm Length: 52.8mm 253.770 0936306706
SAAC4760 Đục roăng ψ60mm Length: 52.8mm 267.080 01688113320
SAAC4762 Đục roăng ψ62mm Length: 52.8mm 268.950 0936306706
SAAC4764 Đục roăng ψ64mm Length: 52.8mm 270.270 01688113320
SAAC4765 Đục roăng ψ65mm Length: 52.8mm 278.410 0936306706
SAAC4776 Đục roăng ψ76mm Length: 52.8mm 333.410 01688113320
SAAC4789 Đục roăng ψ89mm Length: 52.8mm 356.730 0936306706
SAAC4792 Đục roăng ψ92mm Length: 52.8mm 393.360 01688113320
ANAH0121 Cần xiết lực 14*18mm 40-210Nm 1.772.980 0936306706
ANAJ0130 "Cần xiết lực màn hình hiển thị 14*18 60-300Nm Length: 575mm " 2.826.780 01688113320
GAAI0801 "Bộ Cần xiết lực 1/2"" 8 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0108 14*18mm 10-80Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2"" Dr. 14 x 18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 17, 22, 24, 26, 27, 29mm" 3.183.400 0936306706
GAAI1001 "Bộ Cần xiết lực 3/8"" 10 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0303 9*12mm 6-30Nm Đầu cần xiết lực ANAL04123/8"" Dr. 9 x 12mm Đầu cần xiết lực ANAK03: 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14" 3.225.970 01688113320
GAAI1101 "Bộ Cần xiết lực 1/2"" 11 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0121 14*18mm 40-210Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2"" Dr. 14 x 18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm" 4.198.700 0936306706
ANAC1607 Cần xiết lực 1/2" 65Ft-LB 88Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
ANAC1608 Cần xiết lực 1/2" 80Ft-LB 108Nm Length: 578mm 1.276.770 0936306706
ANAC1610 Cần xiết lực 1/2"100Ft-LB 135Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
ANAC1612 Cần xiết lực 1/2"120Ft-LB 163Nm Length: 578mm 1.276.770 0936306706
ANAC1614 Cần xiết lực 1/2"140Ft-LB 190Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
GCAI0202 "Dụng cụ x iết lực 1/4"" 2 chi tiết Cần xiết 1.5-8Nm L 162mm ANAD0808, Cần trượt CTCK0811" 1.756.810 0936306706
GCAI0201 "Dụng cụ x iết lực 1/4"" 2 chi tiết Cần xiết 1-8Nm L 153mm ANAD0808D4, Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB080852 " 1.480.490 01688113320
AAAV2424 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 24mm Length: 195mm 674.300 0936306706
AAAV2727 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 27mm Length: 195mm 674.300 01688113320
AAAV3030 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 30mm Length: 205.5mm 707.740 0936306706
AAAV3232 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 32mm Length: 200mm 707.740 01688113320
AAAV3636 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 36mm Length: 211mm 791.230 0936306706
AAAV3838 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 38mm Length: 215mm 791.230 01688113320
AAAV4141 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 41mm Length: 228mm 924.440 0936306706
AAAV4343 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 43mm Length: 229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 46mm Length: 274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 50mm Length: 274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 55mm Length: 280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 60mm Length: 290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 65mm Length: 300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 70mm Length: 300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 75mm Length: 320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 80mm Length: 320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 85mm Length: 350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 90mm Length: 350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 95mm Length: 400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 100mm Length: 400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 105mm Length: 400mm 4.928.000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt 1/2" Dr. x 10mm Length: 55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt 1/2" Dr. x 12mm Length: 55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt 1/2" Dr. x 14mm Length: 55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt 1/2" Dr. x 16mm Length: 55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#0 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#1 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#2 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#3 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#1 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#2 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#3 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#4 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCNA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCNA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 62.700 01688113320
BCQA1605 Vít 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1606 Vít 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 52.360 01688113320
BCQA1607 Vít 1/2" Dr. x M7 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1608

Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Kiểu dáng Dạng súng
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10884615
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn