Êto

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.7060936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
DJAC0103 Ê tô 3" 2.054.030 0936306706
DJAC0104 Ê tô 4" 2.383.040 01688113320
DJAC0105 Ê tô 5" 2.976.490 0936306706
DJAC0106 Ê tô 6" 3.487.770 01688113320
DJAC0108 Ê tô 8" 4.919.970 0936306706
DJAC0110 Ê tô 10" 6.828.250 01688113320
GRA01350 "Bộ dụng cụ rút đinh 151 chi tiết màu xanh( Màu xanh lá cây)) JBAA2448, ALCA0308, ALCA0410 ALCA0510, ALCB0407, ALCB0510" 1.168.640 0936306706
GAAW1001 Bộ vít 2 đầu bake 10 chi tiết PH2 x 65mm 195.360 01688113320
GAAW1002 Bộ vít 2 đầu bake 10 chi tiết PH1 x 65mm 195.360 0936306706
GAAW1003 Bộ vít 2 đầu bake 10 chi tiết PH3 x 65mm 195.360 01688113320
GAAI2101 "Bộ vít 11pcs - 20-in-1 1 Vít 2 đầu bake FMAA0120 ¼” PH1 x PH2 – 175mm (L) 1 Vít 2 đầu bake khía FMBA0102 ¼” PZ1 x PZ2 – 175mm (L) 2 Vít 2 đầu dẹt FMCA0406 & 0507 ¼” 4 x 6, 5 x 7mm – 175mm (L) 3 Vít 2 đầu bi & lục giác FMEA0404~0606 ¼” 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6" 683.760 0936306706
GAAI5801 "Hộp tua vít xách tay chứa 58 chi tiết 3 Tua vít dẹt FAIB0205~0305: 2, 2.5, 3 mm 2 Tua vít bake FBIB1005 & 2005 PH0 & PH00 3 Tua vít sao FFIB1005~2005: T10, T15, T20 2 Tua vít dẹt ngắn FABB5E03 & 6E03: 5.5 & 6.5 mm 2 Tua vít bake ngắn FBBB0103 & 0203: PH1" 1.791.900 01688113320
GZC20050 "Bộ tua vít bake, dẹt 20 chi tiết Tua vít dẹt FAAB0308, Tua vít dẹt FAAB3E10, Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB6E15, Tua vít dẹt ngắn FABB5E03, Tua vít đóng dẹt FAGB0818 Tua vít bake FBAB0006, Tua vít bake FBAB0108, Tua vít bake FBAB0210 Tua vít " 1.070.190 0936306706
GZC14010 "Bộ tua vít bake, dẹt 14 chi tiết Tua vít dẹt FAAB0308, Tua vít dẹt FAAB3E10, Tua vít dẹt FAAB0410 Tua vít dẹt FAAB5E15, Tua vít dẹt ngắn FABB5E03, Tua vít dẹt ngắn FABB6E03 Tua vít dẹt FAHB6E15, Tua vít dẹt FAHB0818, Tua vít bake FBAB0006 Tua vít ba" 1.063.260 01688113320
GAAE0305 "Bộ tua vít3PCS Tua vít dẹt dài FACB: 5.5 x 400 Tua vít bake dài FBCB: PH1 x 250, PH2 x 250" 316.910 0936306706
GAAE0306 "Bộ tua vít3PCS Tua vít dẹt dài FACB: 5.5 x 400, 6.5 x 400 Tua vít bake dài FBCB: PH2 x 400" 370.040 01688113320
GAAL0703 "Bộ lục giác dài 7 chi tiết Lục giác dài AGAE: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm" 305.580 0936306706
GAAL0704 "Bộ lục giác đầu bi 7 chi tiết Lục giác đầu bi chữ L dài AGBL: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm" 282.920 01688113320
GAAL0705 "Bộ lục giác sao 7 chi tiết ngắn L lục giác sao AIAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40" 183.150 0936306706
AGFH0701 "Bộ lục giác 7 trong 1 Size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm" 200.750 01688113320
AIFH0801 "Bộ lục giác sao 8 trong 1 Size: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40" 198.880 0936306706
AGFB0703 "Bộ lục giác 7 trong 1 Size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm" 169.180 01688113320
AGFB0701 "Bộ lục giác 7 trong 1 Size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm" 158.510 0936306706
AIFB0801 "Bộ Lục Giác Đầu Hình Sao 8 trong 1 Size: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40" 180.620 01688113320
AIFB0802 "Bộ Lục Giác Đầu Hình Sao 8 trong 1 Size: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25" 166.650 0936306706
GAAD0501 "Bộ lục giác L - 5 pcs Lục giác bông AGGS0508, Lục giác bông AGGS0608, Lục giác bông AGGS0809 , Lục giác bông AGGS1010, Lục giác bông AGGS1211" 321.970 01688113320
GAAD1509 "Bộ lục giác 15pcs Size: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm Dao loại 1.5-6mm" 797.390 0936306706
AGDA0213 Tuýp chữ T đầu lục giác 2 x 125(L1) x 65(L2)mm 107.910 01688113320
AGDAE213 Tuýp chữ T đầu lục giác 2.5 x 125(L1) x 65(L2)mm 107.910 0936306706
AGDA0313 Tuýp chữ T đầu lục giác 3 x 125(L1) x 65(L2)mm 107.910 01688113320
AGDAE313 Tuýp chữ T đầu lục giác 3.5 x 125(L1) x 65(L2)mm 107.910 0936306706
AGDA0418 Tuýp chữ T đầu lục giác 4 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDAE418 Tuýp chữ T đầu lục giác 4.5 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 0936306706
AGDA0518 Tuýp chữ T đầu lục giác 5 x 180(L1) x 90(L2)mm 123.200 01688113320
AGDA0621 Tuýp chữ T đầu lục giác 6 x 210(L1) x 105(L2)mm 150.370 0936306706
AGDA0721 Tuýp chữ T đầu lục giác 7 x 210(L1) x 105(L2)mm 154.330 01688113320
AGDA0825 Tuýp chữ T đầu lục giác 8 x 250(L1) x 125(L2)mm 177.430 0936306706
AGDA1030 Tuýp chữ T đầu lục giác 10 x 300(L1) x 145(L2)mm 206.030 01688113320
AGDA1232 Tuýp chữ T đầu lục giác 12 x 320(L1) x 165(L2)mm 265.430 0936306706
AGDA1434 Tuýp chữ T đầu lục giác 14 x 340(L1) x 170(L2)mm 324.500 01688113320
AGHD0214 Tuýp chữ T đầu lục giác 2 x 77(L1) x 141(L2)mm 77.660 0936306706
AGHD2E14 Tuýp chữ T đầu lục giác 2.5 x 77(L1) x 141(L2)mm 81.400 01688113320
AGHD0314 Tuýp chữ T đầu lục giác 3 x 77(L1) x 141(L2)mm 83.930 0936306706
AGHD0414 Tuýp chữ T đầu lục giác 4 x 77(L1) x 141(L2)mm 85.910 01688113320
AGHD0520 Tuýp chữ T đầu lục giác 5 x 97(L1) x 203(L2)mm 93.500 0936306706
AGHD0620 Tuýp chữ T đầu lục giác 6 x 97(L1) x 203(L2)mm 99.110 01688113320
AGHD0720 Tuýp chữ T đầu lục giác 7 x 97(L1) x 203(L2)mm 122.540 0936306706
AGHD0827 Tuýp chữ T đầu lục giác 8 x 116(L1) x 265(L2)mm 144.540 01688113320
AGHD1027 Tuýp chữ T đầu lục giác 10 x 116(L1) x 265(L2)mm 171.160 0936306706
AGHD1227 Tuýp chữ T đầu lục giác 12 x 116(L1) x 265(L2)mm 204.600 01688113320
GZC09060 "Bộ lục giác chữ L 9 chi tiết Lục giác L có tay cầm AGHD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm" 1.186.460 0936306706
GZC09030 "Bộ đầu bi chữ L 9 chi tiết Lục giác 1 đầu bi AGCD0214~1027: 2 x 140mm, 2.5 x 140mm, 3 x 140mm, 4 x 140mm, 5 x 203mm, 6 x 203mm, 7 x 203mm, 8 x 265mm, 10 x 265mm" 1.198.450 01688113320
GZC09040 "Bộ đầu bi chữ L 9 chi tiết Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED1014~5027: T10 x 140mm, T15 x 140mm, T20 x 140mm, T25 x 140mm, T27 x 203mm, T30 x 203mm, T40 x 203mm, T45 x 265mm, T50 x 265mm" 1.168.640 0936306706
GAAX0802 "Bộ lục giác chữ L 8 chi tiết Lục giác L có tay cầm AGHD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm " 923.120 01688113320
GAAX0801 "Bộ lục giác chữ L 8 chi tiết Lục giác 1 đầu bi AGCD: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm " 934.450 0936306706
GAAX0901 "Bộ lục giác sao chữ L 9 chi tiết Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50" 1.024.760 01688113320
GAAS0601 "Lục giác đầu bi chữ L 6 chi tiết AGCA: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm" 477.950 0936306706
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/16" x 150(L1) x 188(L2)mm 59.400 01688113320
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)1/4" x 150(L1) x 188(L2)mm 65.670 0936306706
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)5/16" x 150(L1) x 190(L2)mm 91.520 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.7060936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email:


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Kiểu Ê tô cơ
Chất liệu
• Gang
• Thép
• Hợp kim
Xuất xứ Đài Loan
Từ khóa gợi ý: Êto Thuỷ Lực

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10927120
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn