Khay Cờ Lê

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAT1202 "Bộ vít 1/2 24 món Model GAAT1202 TOPTUL Vít lục giác 2 phần dài BCTA size: 1/2""x5mm Vít lục giác dài BCEA size: 1/2""x7,8mm Vít lục giác dài BCIA size: 1/2""x6,10mm Vít sao lỗ dài BCKA size: 1/2""xT40,T45 Vít sao lỗ dài BCVA size: 1/2""xT55 Vít bông dài " 935,110 0936306706
GAAT0502 "Bộ Clê 2 đầu mở sao- 5 món Model GAAT0502 TOPTUL Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x9,10x11,12x13,14x17,19x22mm" 708,510 01688113320
GAAT0702 "Bộ clê 2 đầu điếu 7 món Model GAAT0702 TOPTUL Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm " 1,192,620 0936306706
GAAT2302 "Bộ clê, túyp, lục giác sao 23 món Model GAAT2302 TOPTUL Tuýp sao BAED0804~0808, Tuýp sao BAED1610~1620, Cờ lê AAEE0608~2024, Bộ lục giác 9 món GAAL0913" 904,090 01688113320
GAAT2402 "Bộ tuýp 1/2"" 24 món Model GAAT2402 TOPTUL Vít lục giác BCDA:4,5,6,7,8,10,12mm Đầu vít dẹt BCCA:8,10,12,14,16mm Đầu vít bake BCAA:PH#2,PH#3,PH#4 Vít đầu sao BCFA :T20,T25,T27,T30,T40,T45, T50,T55,T60" 1,268,410 0936306706
GAAT2403 "Bộ tuýp 24 món 1/2 TOPTUL GAAT2403 Vít lục giác BCDA:4,5,6,7,8,10,12mm; Vít đầu bông BCHA size: :M6,M8,M10,M12,M14,M16; Đầu vít bake BCAA:PH#2,PH#3; Vít đầu sao BCFA:T20,T25,T27,T30,T40,T45 T50,T55,T60" 1,389,080 01688113320
GAAT6502 "Bộ tuýp cờ lê, 65 món TOPTUL GAAT6502 GACW3502 Tuýp sao BAED1/4"":E4,E5,E6,E7,E8 Tuýp sao BAED1/2"":E10,E11,E12,E14, E16,E18,E20,E22,E24 Vít đầu sao BCFA1/2"":T30,T40,T45,T50 T55,T60 Bộ lục giác 9 món GAAL0913,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808" 1,452,220 0936306706
GCAT4001 "Bộ túyp vặn ốc 1/4 & 3/8"" 40 món Model GCAT4001 TOPTUL Lục giác BAEA 0804~0812 Tuýp lục giác BBEA0806~0816 Lục giác BAEA 1209~1219 Tuýp lục giác BBEA1212~1224 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220 Cây nối CAAA1203; ALAC1212 Tay vặn CAI" 873,180 01688113320
GCAT5001 "Bộ tuýp lục giác 50 món TOPTUL GCAT5001 Lục giác BAEA :5,5.5,6~13; Tuýp lục giác dài BAEE:6~13; Mũi vít bakeFSBA:PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:" 1,292,500 0936306706
GCAT5002 "Bộ tuýp bông,50 món TOPTUL GCAT5002 Tuýp bông BAEB:5,5.5,6~13; BAEF:6~13; Mũi vít bakeFSBA:PH1~PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1~PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít sao FSEA:T8,T10~T40; Đầu chu" 1,300,090 01688113320
GCAT5003 "Bộ tuýp lục giác,50 món 1/4"" TOPTUL GCAT5003 Tuýp lục giác BBEA:3/16""~9/16""; BBEE:7/32""~1/2""; Mũi vít bakeFSBA:PH1,PH2,PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FSAA:3,4.5,5.5,6.5,8 Mũi vít s" 1,249,490 0936306706
GCAT5004 "Bộ tuýp bông 50 món 1/4"" TOPTUL GCAT5004 Tuýp bông hệ inch BBEB:3/16""~9/16""; Tuýp bông dài hệ inch BBEF size: 7/32""~1/2""; Mũi vít bake FSBA:PH1,PH2,PH3, Mũi vít bake khía FSCA:PZ1,PZ2,PZ3 Mũi vít lục giác FSDA:3~6,8; Tay vặn CAIP0816 Mũi vít dẹt FS" 1,257,080 01688113320
GCAT1808 "Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 18 món Model GCAT1808 TOPTUL Lục giác BAEA :3/8""x6,7,8,10,11,12,13, 14,17,19,21,22, 24mm Tay vặn tự động CJBM:3/8"", Đầu lắt léo CAHA:3/8"" Cây nối CAAA:3/8""x3,6""; Cần lắt léo CFAC:3/8""x10""" 1,085,920 0936306706
GCAT1810 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1502 "Bộ túyp vặn ốc 1/2"" 15 món Model GCAT1502 TOPTUL Lục giác BAEA :8,10~14,17,19,21,22,24mm Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cây nối CAAA:1/2""x3,5"" ; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 942,700 0936306706
GCAT1504 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1807 "Bộ túyp đen 1/2"" 18 món Model GCAT1807 TOPTUL Tuýp đen KABA: 10~19,21~24, 27,30,32 Đầu chuyển KACE:1/2""x5""" 1,118,920 0936306706
GCAT2001 "Bộ tuýp lục giác 20 món ,3/8"",TOPTUL GCAT2001 Lục giác BAEA: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1,265,990 01688113320
GCAT2002 "Bộ tuýp bông 20 món 3/8"" TOPTUL GCAT2002 Tuýp bông BAEB:8,9,10,11,12,13,14,15, 17,18,19,21,22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1,209,120 0936306706
GCAT2502 " Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 25 món Model GCAT2502 TOPTUL Lục giác BAEA 1206~1222,1224; Cây nối CAAA1203, CAAA1206 Đầu lắt léo CAHA1254; Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221; Cần trượt CTCK1220; Tay vặn tự động CJBG1220" 1,076,020 01688113320
GCAT2504 #N/A #N/A 0936306706
GCAT2003 "Bộ tuýp lục giác 20 món 3/8""TOPTUL GCAT2003 Tuýp lục giác BBEA:1/4"",5/16"",11/32"",3/8"" 7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"" 11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động " 1,209,120 01688113320
GCAT2004 "Bộ tuýp bông 20 món,3/8 TOPTUL GCAT2004 Tuýp bông hệ inch BBEB:1/4"",5/16"",11/32"",3/8"" 7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"" 11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động " 1,209,120 0936306706
SAAB2415 "lưỡi Cưa TOPTUL SAAB2415 24T L=150mm(6"") " 16,830 01688113320
SCAD1817 "Dao đa năng TOPTUL SCAD1817 165mm" 87,120 0936306706
SCAC1817 "Dao cắt TOPTUL SCAC1817 L=165mm" 248,710 01688113320
SCAA2017 "Dụng cụ cắt công nghiệp TOPTUL SCAA2017 (L=165mm)/ " 207,680 0936306706
SAAD1401 " Đục lỗ roăng 14-30mm TOPTUL SAAD1401 14-30mm diameter holesaws 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 110mm Kích thước tổng " 174,240 01688113320
SAAD1402 "Đục lỗ roăng 32-210mm TOPTUL SAAD1402 7/16"" (11mm) Hex Shank / khoan sâu : 81mm / 112mm Kích thước tổng" 359,920 0936306706
SAAC4714 "Đục roăng TOPTUL SAAC4714 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ14mm L=65.8mm" 136,400 01688113320
SAAC4716 "Đục roăng TOPTUL SAAC4716 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ16mm L=65.8mm" 138,930 0936306706
SAAC4717 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4719 "Đục roăng TOPTUL SAAC4719 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ19mm L=59.8mm" 145,200 0936306706
SAAC4720 #N/A #N/A 01688113320
SAAC4722 "Đục roăng TOPTUL SAAC4722 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ22mm L=59.8mm" 153,450 0936306706
SAAC4725 "Đục roăng TOPTUL SAAC4725 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ25mm L=59.8mm" 162,910 01688113320
SAAC4727 "Đục roăng TOPTUL SAAC4727 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ27mm L=59.8mm" 165,440 0936306706
SAAC4729 "Đục roăng TOPTUL SAAC4729 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ29mm L=59.8mm" 169,840 01688113320
SAAC4735 "Đục roăng TOPTUL SAAC4735 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ35mm L=59.8mm" 189,420 0936306706
SAAC4737 "Đục roăng TOPTUL SAAC4737 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ37mm L=59.8mm" 195,690 01688113320
SAAC4738 "Đục roăng TOPTUL SAAC4738 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ38mm L=59.8mm" 198,880 0936306706
SAAC4741 "Đục roăng TOPTUL SAAC4741 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ41mm L=59.8mm" 212,740 01688113320
SAAC4744 "Đục roăng TOPTUL SAAC4744 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ44mm L=52.8mm" 215,270 0936306706
SAAC4751 "Đục roăng TOPTUL SAAC4751 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ51mm L=52.8mm" 241,230 01688113320
SAAC4754 "Đục roăng TOPTUL SAAC4754 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ54mm L=52.8mm" 250,030 0936306706
SAAC4757 "Đục roăng TOPTUL SAAC4757 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ57mm L=52.8mm" 253,770 01688113320
SAAC4760 "Đục roăng TOPTUL SAAC4760 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ60mm L=52.8mm" 267,080 0936306706
SAAC4762 "Đục roăng TOPTUL SAAC4762 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ62mm L=52.8mm" 268,950 01688113320
SAAC4764 "Đục roăng TOPTUL SAAC4764 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ64mm L=52.8mm" 270,270 0936306706
SAAC4765 "Đục roăng TOPTUL SAAC4765 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ65mm L=52.8mm" 278,410 01688113320
SAAC4776 "Đục roăng TOPTUL SAAC4776 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ76mm L=52.8mm" 333,410 0936306706
SAAC4789 "Đục roăng TOPTUL SAAC4789 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ89mm L=52.8mm" 356,730 01688113320
SAAC4792 "Đục roăng TOPTUL SAAC4792 H.S.S. Bi-Metal Hole Saw Powder Coating/ Printing / Color Boxψ92mm L=52.8mm" 393,360 0936306706
AAAT3333 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3333 33mm L=273mm 270,270 01688113320
AAAT3434 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3434 34mm L=273mm 270,270 0936306706
AAAT3535 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3535 35mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT3636 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3636 36mm L=299mm 405,350 0936306706
AAAT3838 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT3838 38mm L=299mm 405,350 01688113320
AAAT4141 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4141 41mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4242 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4242 42mm L=339mm 560,670 01688113320
AAAT4343 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4343 43mm L=339mm 560,670 0936306706
AAAT4444 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4444 44mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4545 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4545 45mm L=374mm 685,190 0936306706
AAAT4646 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4646 46mm L=374mm 685,190 01688113320
AAAT4848 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT4848 48mm L=417mm 827,200 0936306706
AAAT5050 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5050 50mm L=417mm 827,200 01688113320
AAAT5555 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5555 55mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAT5858 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT5858 58mm L=496mm 1,157,310 01688113320
AAAT6060 Cờ lê 1 đầu mở TOPTUL AAAT6060 60mm L=496mm 1,157,310 0936306706
AAAS1717 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1717 17mm L=324mm 181,170 01688113320
AAAS1919 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS1919 19mm L=324mm 181,170 0936306706
AAAS2121 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2121 21mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2222 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2222 22mm L=368mm 225,390 0936306706
AAAS2323 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2323 23mm L=368mm 225,390 01688113320
AAAS2424 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2424 24mm L=380mm 297,990 0936306706
AAAS2626 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2626 26mm L=380mm 297,990 01688113320
AAAS2727 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2727 27mm L=393mm 334,620 0936306706
AAAS2929 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS2929 29mm L=393mm 334,620 01688113320
AAAS3030 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3030 30mm L=409mm 403,480 0936306706
AAAS3232 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3232 32mm L=409mm 403,480 01688113320
AAAS3434 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3434 34mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3535 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3535 35mm L=465mm 625,680 01688113320
AAAS3636 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3636 36mm L=465mm 625,680 0936306706
AAAS3838 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS3838 38mm L=490mm 762,740 01688113320
AAAS4141 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4141 41mm L=490mm 762,740 0936306706
AAAS4343 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4343 43mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4444 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4444 44mm L=519mm 1,004,630 0936306706
AAAS4646 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4646 46mm L=519mm 1,004,630 01688113320
AAAS4848 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS4848 48mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5050 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5050 50mm L=594mm 1,406,790 01688113320
AAAS5555 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5555 55mm L=594mm 1,406,790 0936306706
AAAS5858 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS5858 58mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAS6060 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6060 60mm L=616mm 1,937,980 0936306706
AAAS6565 Cờ lê đuôi chuột TOPTUL AAAS6565 65mm L=616mm 1,937,980 01688113320
AAAU2424 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2424 24mm L=250mm 674,300 0936306706
AAAU2727 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU2727 27mm L=250mm 674,300 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400 0936306706
AAAU6060 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6060 60mm L=360mm 1,104,400 01688113320
AAAU6565 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU6565 65mm L=380mm 1,720,510 0936306706
AAAU7070 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7070 70mm L=380mm 1,859,550 01688113320
AAAU7575 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU7575 75mm L=415mm 3,303,630 0936306706
AAAU8080 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8080 80mm L=420mm 3,574,010 01688113320
AAAU8585 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU8585 85mm L=450mm 3,845,050 0936306706
AAAU9090 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9090 90mm L=453mm 4,115,540 01688113320
AAAU9595 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU9595 95mm L=500mm 4,386,580 0936306706
AAAUA0A0 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA0A0 100mm L=505mm 4,656,960 01688113320
AAAUA5A5 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAUA5A5 105mm L=520mm 4,928,000 0936306706
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 14
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12107902
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn