Cờ Lê Vòng

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAT0503 "Bộ clê 2 đầu vòng nửa mặt trăng 10-22mm - Model GAAT0503 TOPTUL AAAC: 10x12, 11x13, 14x17, 16x18, 19x22" 688.160 0936306706
GAAT1002 "Bộ tuýp ống điếu 8-19mm Cờ lê điếu 2 đầu Model GAAT1002 TOPTULAEAE8,10,11,12,13,14,16,17,18,19 " 2.721.400 01688113320
GAAT0803 "Bộ tuýp lục giác chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0803 TOPTUL AGCA:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 749.320 0936306706
GAAT1603 "Bộ clê vòng mở 15 độ 6-24mm Model GAAT1603 TOPTUL Cờ lê vòng miệng AAEW size: 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,22, 24mm " 1.243.990 01688113320
GAAT1604 "Bộ clê vòng mở 15 độ 6-24mm - 16pcs Model GAAT1604 TOPTUL Cờ lê vòng miệng AAEX size: 6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,22,24mm" 1.108.140 0936306706
GAAT1602 "Bộ clê vòng mở 15 độ 6-24mm - 16pcs Model GAAT1602 TOPTUL Cờ lê vòng miệng AAEB size: 6-19,22,24mm" 1.203.950 01688113320
GAAT2202 "Bộ túyp dài 1/2"" (dài) 8-31mm22PCS Model GAAT2202 TOPTUL Tuýp lục giác dài BAEE: 8,10~15,17~24,26,27,290,32mm Tuýp mở bugi BAAT:16,21mm" 1.652.310 0936306706
GAAT2204 #N/A #N/A 01688113320
GCAT7202 "Bộ túyp 1/4 - 72pcs Model GCAT7202 TOPTUL Lục giác BAEA 4,4.5,5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tuýp lục giác dài BAEE:4,4.5,5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Vít lục giác BCDA:2.5,3~8; Đầu vít bake BCAA:PH0~4; Vít pake khía BCBA:PZ0~3; Đầu vít" 1.893.540 0936306706
GCAT3403 "Bộ túyp 3/8 - 34pcs Model GCAT3403 TOPTUL Lục giác BAEA 1208~1222, Tuýp lục giác BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi BAAR1216~1221,Tay vặn tự động CJBG1220 Cây nối CAAA1203~1210,Cần trượt CTCJ1208, Tay vặn lắt léo CFKA1210, Đầu lắt léo CAHA1254 Tay vặn CADC12" 1.594.340 01688113320
GCAT3402 "Bộ túyp 1/2"" & 1/4"" - 34pcs Model GCAT3402 TOPTUL Lục giác 1/4"" BAEA 0805~0813, Lục giác 1/2"" BAEA 1610~1632, Cây nối CAAA0804~1605, Đầu lắt léo CAHA0840~1678, Cần trượt CTCK0811, Tay vặn tự động CJBG0815~1627" 1.653.080 0936306706
GCAT2604 "Bộ túyp 1/2"" - 26pcs Model GCAT2604 TOPTUL Lục giác BAEA :1/2""x10-27,30,32mm Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 1.736.460 01688113320
GCAT2402 "Bộ túyp lục giác 1/2 - 24pcs Model GCAT2402 TOPTUL Lục giác BAEA :1/2""x8-17,19,21-24,27, 30,32mm Tay vặn tự động CJBM:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""; Cần lắt léo CFAC:1/2"" Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 1.864.610 0936306706
GCAT2404 #N/A #N/A 01688113320
GCAT1801 " Bộ túyp lục giác 1/2 - 18pcs Model GCAT1801 TOPTUL Lục giác BAEA : 1/2x10,12~14,17,19,21,22 ,24,27,30,32mm Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" Cây nối CAAA:1/2""x3,5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2""" 1.473.780 0936306706
GCAT1803 #N/A #N/A 01688113320
GCAT2505 "Bộ tuýp lục giác hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2505 Tuýp lục giác BAEA:8,10~19,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2.064.047 0936306706
GCAT2506 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2506 Tuýp bông BAEB:8,10~19,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2.064.047 01688113320
GCAT2507 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2507 Tuýp bông BAEB:10~19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2.074.780 0936306706
GCAT2508 "Bộ tuýp bông hệ mét 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2508 Tuýp bông BAEB:10~19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo CFKA1615, Tuýp mở bugi BAAR1621; Cân xiết tự động CJBM1627" 2.074.780 01688113320
GCAT2509 "Bộ tuýp bông hệ inch 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2509 Tuýp lục giác BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"", 1-3/16"",1-1/4"" Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt l" 2.061.521 0936306706
GCAT2510 "Bộ tuýp bông hệ inch 25PCS 1/2"" TOPTUL GCAT2510 Tuýp bông BBE:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"", 1-3/16"",1-1/4"" Lắt léo CAHA1678, Cân nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; tay vặn lắt léo C" 2.061.521 01688113320
GCAT4301 "Bộ túyp 1/2"" - 43pcs Model GCAT4301 TOPTUL Lục giác hệ mét BAEA 1608~1632 Tuýp lục giác hệ inch BBEA1612~1640 (3/8""->1-1/4"") Tuýp mở bugi BAAR1616~1621 Tay vặn tự động CJBG1627; Cây nối CAAA1603~1610 Đầu chia 3 CAGA1216; Tay vặn lắt léo CFKA1615; " 2.382.270 0936306706
GAAT0811 "Bộ tuýp lục giác chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0811 TOPTUL Lục giác 1 đầu bi AGCD:2,2.5,3,4,5,6,8,10" 910.360 01688113320
GAAT0812 "Bộ tuýp sao chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0812 TOPTUL Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED:T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50" 907.390 0936306706
GAAT0814 "Bộ tuýp lục giác sao chữ L, 2-10mm Model GAAT0814 TOPTUL Lục giác L có tay cầm AGHD:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 921.910 01688113320
GAAT0803 "Bộ tuýp lục giác chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0803 TOPTUL AGCA:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 749.320 0936306706
GAAT0804 "Bộ tuýp sao chữ L, 2-10mm 8 món Model GAAT0804 TOPTUL AIEA:T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50" 750.090 01688113320
GAAT0809 "Bộ kìm, tua vít cách điện 100V - 8 pcs Model GAAT0809 TOPTUL KÌm cắt DGBC2106, Kìm tổng hợp Kìm tổng hợp cách điện DGBA2107,Kìm mỏ nhọn Kìm mũi nhọn cách điện DGBB2108 , Tua vít dẹt FAEB0410, FAEB5E13, Tua vít bake FBEB0110,FBEB0210, Bút thử điện FAJA03" 1.702.910 0936306706
GAAT0810 "Bộ kìm, tua vít cách điện 8 pcs Model GAAT0810 TOPTUL KÌm cắt DGBC2106,Kìm tổng hợp Kìm tổng hợp cách điện DGBA2107,Kìm tuốt dây cách điện DGBD2106, Tua vít dẹt FAEB0410,Tua vít dẹt FAEB5E13, Tua vít bake FBEB0110,Tua vít bake FBEB0210, Bút thử điện FAJ" 1.687.730 01688113320
GAAT0801 #N/A #N/A 0936306706
GCAT1101 " Bộ dụng cụ ( thước, dao, kéo) 11 pcs Model GCAT1101 TOPTUL Thước dây IAAA:5m/16ft, Thước lá IABA:30mm Thước cặp IACA:150x0.2mm; Đục tâm HBAF:135mm Thước đo khe hở IBAA:150mm, ICAA:20pc; ICAB:20pc , ICAC:22pc; Thước đo khe hở IDAA:212mm; Kéo SBAA0414" 2.573.560 01688113320
GZC09030 "Bộ đầu bi chữ L 9 món TOPTUL GZC09030 Lục giác 1 đầu bi AGCD0214~1027: 2x140mm,2.5x140mm,3x140mm, 4x140mm,5x203mm,6x203mm, 7x203mm,8x265mm,10x265mm" 1.198.450 0936306706
GZC09040 "Bộ đầu bi chữ L 9 món TOPTUL GZC09040 Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED1014~5027: T10x140mm,T15x140mm,T20x140mm, T25x140mm,T27x203mm,T30x203mm, T40x203mm,T45x265mm,T50x265mm" 1.168.640 01688113320
GAAX0802 "Bộ lục giác chữ L 8 món TOPTUL GAAX0802 Lục giác L có tay cầm AGHD:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm " 923.120 0936306706
GAAX0801 "Bộ lục giác chữ L 8 món TOPTUL GAAX0801 Lục giác 1 đầu bi AGCD:2,2.5,3,4,5,6,8,10mm " 934.450 01688113320
GAAX0901 "Bộ lục giác sao chữ L 9 món TOPTUL GAAX0901 Lục giác sao, 1 đầu sao lỗ AIED:T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50" 1.024.760 0936306706
GAAS0601 "Lục giác đầu bi chữ L 6 món TOPTUL GAAS0601 AGCA:2,2.5,3,4,5,6mm" 477.950 01688113320
GAAS0602 "Lục giác sao, sao lỗ chữ L 6 món TOPTUL GAAS0602 AIEA:T10,T15,T20,T25,T30,T40" 495.660 0936306706
AGCD0214 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0214 2x77(L1)x141(L2)mm 78.980 01688113320
AGCD2E14 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD2E14 2.5x77(L1)x141(L2)mm 82.720 0936306706
AGCD0314 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0314 3x77(L1)x141(L2)mm 85.250 01688113320
AGCD0414 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0414 4x77(L1)x141(L2)mm 87.120 0936306706
AGCD0520 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0520 5x97(L1)x203(L2)mm 94.710 01688113320
AGCD0620 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0620 6x97(L1)x203(L2)mm 100.430 0936306706
AGCD0720 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0720 7x97(L1)x203(L2)mm 123.750 01688113320
AGCD0827 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD0827 8x116(L1)x265(L2)mm 145.860 0936306706
AGCD1027 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD1027 10x116(L1)x265(L2)mm 172.370 01688113320
AGCD1227 Tuýp chữ L 1 đầu bi, 1 đầu lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGCD1227 12x116(L1)x265(L2)mm 207.130 0936306706
AIED0614 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED0614 T6x77(L1)x141(L2)mm 84.590 01688113320
AIED0714 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED0714 T7x77(L1)x141(L2)mm 84.590 0936306706
AIED0814 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED0814 T8x77(L1)x141(L2)mm 84.590 01688113320
AIED0914 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED0914 T9x77(L1)x141(L2)mm 84.590 0936306706
AIED1014 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED1014 T10x77(L1)x141(L2)mm 82.060 01688113320
AIED1514 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED1514 T15x77(L1)x141(L2)mm 85.250 0936306706
AIED2014 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED2014 T20x77(L1)x141(L2)mm 87.120 01688113320
AIED2514 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED2514 T25x77(L1)x141(L2)mm 88.440 0936306706
AIED2720 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED2720 T27x97(L1)x203(L2)mm 97.240 01688113320
AIED3020 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED3020 T30x97(L1)x203(L2)mm 99.110 0936306706
AIED4020 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED4020 T40x97(L1)x203(L2)mm 108.020 01688113320
AIED4527 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED4527 T45x116(L1)x265(L2)mm 141.460 0936306706
AIED5027 Tuyp chữ L đầu sao, sao lỗ có tay cầm nhựa TOPTUL AIED5027 T50x116(L1)x265(L2)mm 154.110 01688113320
AFAU0827 "Tuyp chữ L đầu vuông TOPTUL AFAU0827 1/4""Dr.x116(L1)x265(L2)mm" 176.110 0936306706
FTFC0820 "Tuýp chữ L đầu lục giác trong TOPTUL FTFC0820 1/4""(H)x118(L1)x203(L2)mm" 167.310 01688113320
AGCA0215 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0215 2x147(L1)x74(L2)mm 64.350 0936306706
AGCA2E15 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA2E15 2.5x147(L1)x74(L2)mm 68.200 01688113320
AGCA0315 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0315 3x147(L1)x74(L2)mm 70.730 0936306706
AGCA0415 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0415 4x147(L1)x74(L2)mm 72.600 01688113320
AGCA0521 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0521 5x212(L1)x94(L2)mm 77.660 0936306706
AGCA0621 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0621 6x212(L1)x94(L2)mm 83.930 01688113320
AGCA0828 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA0828 8x281(L1)x115(L2)mm 112.420 0936306706
AGCA1028 T Lục giác L 1 đầu bi TOPTUL AGCA1028 10x281(L1)x115(L2)mm 137.060 01688113320
AIEA0615 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0615 T6x147(L1)x74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA0715 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0715 T7x147(L1)x74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA0815 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0815 T8x147(L1)x74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA0915 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA0915 T9x147(L1)x74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA1015 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA1015 T10x147(L1)x74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA1515 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA1515 T15x147(L1)x74(L2)mm 70.730 01688113320
AIEA2015 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2015 T20x147(L1)x74(L2)mm 72.600 0936306706
AIEA2515 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2515 T25x147(L1)x74(L2)mm 73.920 01688113320
AIEA2721 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA2721 T27x212(L1)x94(L2)mm 80.190 0936306706
AIEA3021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA3021 T30x212(L1)x94(L2)mm 82.720 01688113320
AIEA4021 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4021 T40x212(L1)x94(L2)mm 88.440 0936306706
AIEA4528 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA4528 T45x281(L1)x115(L2)mm 109.230 01688113320
AIEA5028 Lục giác L sao, sao lỗ TOPTUL AIEA5028 T50x281(L1)x115(L2)mm 121.220 0936306706
AGAI0219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0219 2x150(L1)x186(L2)mm 46.530 01688113320
AGAI2E19 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI2E19 2.5x150(L1)x186(L2)mm 48.400 0936306706
AGAI0319 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0319 3x150(L1)x186(L2)mm 53.020 01688113320
AGAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0419 4x150(L1)x186(L2)mm 54.230 0936306706
AGAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0519 5x150(L1)x188(L2)mm 59.400 01688113320
AGAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0619 6x150(L1)x188(L2)mm 65.670 0936306706
AGAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI0819 8x150(L1)x190(L2)mm 91.520 01688113320
AGAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AGAI1019 10x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
AHAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0419 1/8"x150(L1)x186(L2)mm 53.020 01688113320
AHAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0519 5/32"x150(L1)x186(L2)mm 54.230 0936306706
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0619 3/16"x150(L1)x188(L2)mm 59.400 01688113320
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI0819 1/4"x150(L1)x188(L2)mm 65.670 0936306706
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1019 5/16"x150(L1)x190(L2)mm 91.520 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 22
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11684627
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn