Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng, Siêu Thị Acent-Shop Tặng Ngay 2Tr Tiền Mặt

10 triệu

Số 26, Ngõ 8, Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội


GIẢI PHÁP (Phần mềm bán hàng ACMANSHOP)

 

 

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC - PHÒNG KẾ TOÁN QUÝ CÔNG TY!

 

Công ty cổ phần ACMAN xin trân trọng giới thiệu tới Quý công ty một giải pháp quản lý tài chính hiệu quả cho hệ thống Shop cửa hàng, siêu thị!

I. Mô hình quản lý hoạt động kinh doanh tại hệ thống Shop - Siêu thị

1. Là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng bạn mong muốn?


 1. Phong cách bán hàng chuyên nghiệp, hài lòng khách hàng;
 2. Đem lại sự hài lòng nhất khi khách hàng tới mua hàng;
 3. Quản lý tốt được nhân viên bán hàng và thu ngân;
 4. Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và thanh toán;
 5. Kiểm soát hệ thống thanh toán bằng máy đọc mã vạch;
 6. Quản lý được hàng hóa tồn kho theo từng loại mặt hàng;
 7. Quản lý được danh sách hàng hóa bán trong ngày theo từng mặt hàng;
 8. Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng khách hàng;
 9. Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Một số nghiệp vụ căn bản trong bán hàng:


 1. Quản trị hệ thống, phân quyền sử dụng;
 2. Kế toán thiết lập hệ thống danh mục mã hàng;
 3. In tem Mã vạch và xác định giá bán của hàng hóa;
 4. Dán mã vạch lên hang hóa khi nhập kho hàng hoá;
 5. Hàng hoá được đưa về đúng vị trí trong Shop (Siêu thị);
 6. Khách hàng vào Shop (Siêu thị) chọn hàng và ra cửa thanh toán;
 7. Hệ thống thanh toán qua máy đọc mã vạch (nhanh nhất, tiện lợi nhất);
 8. Thanh toán, chương trình tự động tính toán tiền hàng và tiền thừa của khách;
 9. In hoá đơn thanh toán cho khách hàng (hoá đơn được thiết kế theo yêu cầu)

10.  In báo cáo giao ca, nộp tiền về quỹ, khóa sổ chuyển dữ liệu về kế toán;

11.  Quản lý tiền thu về từng ca, ngày của Shop (Siêu thị);

12.  Quản lý tình hình nhập xuất tồn kho trong Shop (Siêu thi);

13.  Báo cáo tình trạng kho hàng có kế hoạch nhập hàng, xả hàng;

14.  Quản lý doanh số bán hàng theo ca, ngày;

15.  Xác định lãi lỗ theo từng mặt hàng đánh giá hiệu quả;

16.  Quản lý chặt chẽ hệ thống tài chính – phương án kinh doanh.

II. Giải pháp phần mềm bán hàng ACMANShop

Từ việc khảo sát và phân tích nghiệp vụ quản lý bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh Shop cửa hàng và Siêu thị Công ty Cổ phần ACMAN đưa ra giải pháp tối ưu – Phần mềm bán hàng ACMANShop:


 • Tự động hóa trong quy trình quản lý bán hàng – mua hàng – quản lý hàng tồn kho
 • Số liệu được cập nhật tức thời, thông tin chính xác, in hóa đơn thanh toán cho khách;
 • Báo cáo doanh số bán hàng, lãi lỗ từng mặt hàng, kiểm soát các giao dịch của Shop;

2.1. Giải pháp ACMANShop phần thiết lập chung:


 1. Cài đặt ACMANShop từ đĩa CD hoặc Website www.acman.com.vn;
 2. Tạo cơ sở dữ liệu làm việc, thiết lập đường dẫn, quản lý dữ liệu;
 3. Khai báo thông tin cơ bản của đơn vị sử dụng của hàng (Siêu thị);
 4. Quản trị hệ thống, phân quyền sử dụng theo nhu cầu quản của tổ chức;
 5. Thiết lập danh mục hệ thống:

+ Thiết lập doanh mục đơn vị tính

+ Thiết lập doanh mục loại tiền

+ Thiết lập danh mục tỷ lệ chiết khấu

+ Thiết lập danh mục thuế GTGT

+ Thiết lập hệ thống thanh toán


 1. Thiết lập hệ thống khác hàng (nếu có)
 2. Thiết lập hệ thống nhà cung cấp (nếu có)
 3. Thiết lập hệ thống phòng ban, danh mục nhân sự;
 4. Tư vấn lựa chọn thiết bị tích hợp:

+ Máy in tem mã vạch quản lý hàng hóa (nếu có)

+ Máy đọc mã vạch khi thanh toán (nếu có)

+ Máy in hóa đơn thanh toán


 1. Thiết lập số cửa thu ngân của Shop của hàng (siêu thị):

2.2. Giải pháp ACMANShop phần quản lý thu ngân:


 1. Thiết lập nhóm hàng hóa quản lý trong Shop (Siêu thị);
 2. Thiết lập danh mục quản lý hàng hóa trong Shop (Siêu thị)
 3. Thiết kế mẫu mã vạch theo đặc thù của đơn vị sử dụng;
 4. In tem mã vach, quy định giá bán, tên hàng hóa, tên thương hiệu;
 5. Thực hiện nghiệp vụ bán hàng, thu ngân trên phần mềm;
 6. Nhân diên thông qua máy đọc mã vạch và in hóa đơn thanh toán;
 7. Quản lý chặt chẽ các giao dịch bán hàng khi thanh toán;
 8. Sử lý dữ liệu, quyết toán theo ca (ngày) của nhân viên thu ngân;
 9. In báo cáo giao ca, nộp tiền về quy khi kết thúc ca;
 10. Báo cáo phục vụ quản lý phần thu ngân:

+ Báo cáo giao ca

+ Chi tiết doanh thu bán hàng theo từng hóa đơn;

+ Tổng hợp doanh thu bán hàng theo mặt hàng;

+ Tổng hợ doanh thu bán hàng theo khách hàng;

+ Chi tiết doanh thu bán hàng theo khách hàng;

+ Tổng hợp doanh thu bán hàng theo nhân viên;

+ Chi tiết doanh thu bán hàng theo nhân viên;


 1. Công nghệ hiện đại, chính xác tuyệt đối, quản lý chặt chẽ!

2.3. Giải pháp ACMANShop tích hợp kế toán quản trị:


 1. Tích hợp phần quản lý thu ngân với kế toán quản trị;
 2. Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán quản trị bán hàng;
 3. Thiết lập hệ thống quản lý chi tiết cho các tài khoản;
 4. Thiết lập danh mục hàng tồn kho quản lý Nhập – Xuất – Tồn;
 5. Thiết lâp danh mục công nợ phải thu của khách hàng;
 6. Thiết lập danh mục công nợ phải trả cho nhà cung cấp;
 7. Thiết lập định mức tồn kho, cảnh báo nhập hàng;
 8. Thiết lập bút toán xuất kho tự động xác định giá vốn hàng bán;
 9. Thiết lập kết chuyển tự động, xác định kết quả kinh doanh;
 10. Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Shop (Siêu thị).

+ Nhập hàng vào Shop (Siêu thị);

+ Xuất hàng tự động khi bán hàng;

+ Khó sổ nộp tiền về quỹ, xác đinh doanh thu;

+ Thu, chi thanh toán của Shop (Siêu thị);

+ Các nghiệp vụ phát sinh khác của Shop (Siêu thị).


 1. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị:

+ Sổ nhật ký chung;

+ Sổ cái các tài khoản;

+ Báo cáo kết quản kinh doanh;

+ Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả;

+ Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả từng đối tượng;

+ Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho;

+ Sổ chi tiết tồn kho theo từng mặt hàng;

+ Bảng kê nhập xuất hàng hóa trong kỳ;

+ Bảng tổng hợp doanh số bán hàng;

+ Sổ chi tiết doanh số bán hàng;

+ Bảng tổng hợp lãi lỗ từng mặt hàng;

+ Báo cáo động người dùng tự thiết lập;


 1. Quản lý chặc chẽ, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí!

1.4. Giải pháp ACMANShop tích hợp kế toán tài chính, thuế:


 1. Tích hợp giải pháp tổng thể thu ngân, kế toán quản trị, kế toán tài chính, thuế;
 2. Hệ thống kế toán áp dụng thep quy định của chế độ kế toán hiện hành;
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ngân hàng;
 4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu;
 5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả;
 6. Kế toán công nợ phải thu, phải trả khác;
 7. Kế toán hàng tồn kho (Nhập – Xuât – Tồn);
 8. Kế toán chi phí, giá thành (Xuất kho tự động);
 9. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ;
 10. Kế toán tổng hợp, lập sổ sách kế toán tổng hợp;
 11. Kế toán chi tiết, lập hệ thống sổ sách chi tiết đáp ứng nhu cầu quản lý DN;
 12. Lập báo cáo tài chính (tích hợp phần mềm HTKK Tổng cục thuế)

+ Bảng cân đối tài khoản;

+ Bảng cân đối kế toán;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.


 1. Báo cáo động người dùng tự thiết lập;
 2. Báo cáo thuế GTGT (tích hợp phần mềm HTKK Tổng cục thuế)
 3. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (tích hợp HTKK);
 4. Một hệ thống sổ sách, báo cáo đầy đủ theo quy của chế độ hiện hành!

Bình luận

0437 763 957
Mã số : 11851752
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 15/06/2025
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn