Thông tin thành viên
Thông tin chung
Logo :
Ngày tham gia Vatgia.com :05/09/2007
Nick Skype :hangbinhdan
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :5
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :14 - Xem toàn bộ tin rao vặt
Số lần gửi phản hồi :62
Số lần gửi câu hỏi :12 - Xem toàn bộ câu hỏi
Số lần trả lời câu hỏi :96
Số điểm đạt được
Số điểm khi đăng tin rao vặt :0
Số điểm khi phản hồi tin rao vặt :8
Số điểm khi đăng câu hỏi :-8
Số điểm khi trả lời câu hỏi :524
Tổng số điểm :524