Màn hình LCD ViewSonic bị dính phím Down.Anh nào biết giúp em với?

Cái màn hình LCD của mình bị dính phím điều khiển ở phía trước, nên nó cứ nhảy lên bảng điều khiển contrast với bright hoài, chắc phải đi bảo hành rùi. Không biết có anh em nào gặp tình trạng này chưa giúp em cái nhá..../
Trả lời 13 năm trước
Bạn nên đem máy đến bảo hành đi! Nếu tự sửa như lấy nhíp mỏng mép gắp, kéo ra cũng được nhưng dễ bị dính lại và làm trầy máy, khó bảo hành