Nên mua note 8 hay iphone 8

iphone 8 có bền hơn samsung galaxy note8 không?

Gh Demo
Gh Demo
Trả lời 6 năm trước

Hiện tại phần trả lời trong trang chủ hỏi đáp chỉ hiện 1 câu trả lời và chỉ hiển thị 1 phần, ẩn phần còn lại nếu nội dung quá dài
Đây là content chính của Hỏi đáp nên mong muốn hiển thị hết phần trả lời của câu trả lời đó trong Hỏi đáp.