Kết quả tìm kiếm "ống inox 317\\/317l"

Ống Đúc/Ống Hàn Inox 440C / Sus440C 317L/Sus317L

Ống Đúc/Ống Hàn Inox 440C / Sus440C 317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

26/11/2021

Ống Đúc/Ống Hàn Inox 440C / Sus440C 309S,317L

Ống Đúc/Ống Hàn Inox 440C / Sus440C 309S,317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

06/12/2021

Dây Cuộn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3/317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Dây Cuộn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3/317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

08/04/2022

Láp Tròn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Láp Tròn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

20.000

Unico Steel Tòa Nhà Hongkongtower, Số Nhà 243A, Đê La Thành, Đống Đa

0903 *** ***

Hà Nội

31/03/2022

Dây Cuộn Inox 309S,317L/Sus317L

Dây Cuộn Inox 309S,317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

26/11/2021

Cây Inox Tròn Đặc 309S,317L/Sus317L

Cây Inox Tròn Đặc 309S,317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

12/01/2022

Cây Inox Tròn Đặc 309S,317L

Cây Inox Tròn Đặc 309S,317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

13/12/2021

Dây Cuộn Inox Sus309S 317L/Sus317L

Dây Cuộn Inox Sus309S 317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

22/02/2022

Láp Tròn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Láp Tròn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

15.000

Thép Inox Tòa Nhà Hongkongtower Số Nhà 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

0559 *** ***

Toàn quốc

31/03/2022

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L/317L/Sus317L

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L/317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

29/12/2021

Dây Cuộn Inox 309S,317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Dây Cuộn Inox 309S,317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

11/03/2022

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /317L/Sus317L

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /317L/Sus317L

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

13/04/2022

Cuộn Inox Cán Nóng 317L/Sus317L

Cuộn Inox Cán Nóng 317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

19/11/2021

Dây Cuộn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Dây Cuộn Inox 317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

22/12/2021

Dây Cuộn Inox 06Cr23Ni13/ 309S,317L

Dây Cuộn Inox 06Cr23Ni13/ 309S,317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

24/03/2022

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L 06Cr23Ni13/ 309S,317L/

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L 06Cr23Ni13/ 309S,317L/

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

10/01/2022

Dây Cuộn Inox 06Cr23Ni13/ 309S,317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

Dây Cuộn Inox 06Cr23Ni13/ 309S,317L/Sus317L/00Cr19Ni13Mo3

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

26/10/2021

Cuộn Inox Cán Nóng No.1 316/316L 317L/Sus317L

Cuộn Inox Cán Nóng No.1 316/316L 317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

24/12/2021

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L/440C / Sus440C /309S,317L

Dây Cuộn Inox 316L/Sus316L/440C / Sus440C /309S,317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

29/03/2022

Cuộn Inox Cán Nóng No.1 309S,317L/Sus317L

Cuộn Inox Cán Nóng No.1 309S,317L/Sus317L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

14/03/2022