Kết quả tìm kiếm "nhựa cafe hồng gia hân"

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân Bgm14

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân Bgm14

1,6 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

27/05/2021

Bộ Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây Hồng Gia Hân B004

Bộ Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây Hồng Gia Hân B004

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/09/2021

Bàn Ghế Cafe Nhựa Đúc Chân Inox Hồng Gia Hân B020

Bàn Ghế Cafe Nhựa Đúc Chân Inox Hồng Gia Hân B020

1,85 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/08/2021

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Cao Cấp Hồng Gia Hân B003

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Cao Cấp Hồng Gia Hân B003

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/09/2021

Cần Thanh Lý Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân M004

Cần Thanh Lý Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân M004

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

21/07/2021

Cần Thanh Lý Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân M007

Cần Thanh Lý Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân M007

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

21/07/2021

Bàn Ghế Mây Nhựa Cao Cấp Cho Quán Cafe Hồng Gia Hân B002

Bàn Ghế Mây Nhựa Cao Cấp Cho Quán Cafe Hồng Gia Hân B002

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/09/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm224

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm224

18,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm222

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm222

9,6 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Bàn Ghế Cafe Bằng Gỗ Hồng Gia Hân B26

Bàn Ghế Cafe Bằng Gỗ Hồng Gia Hân B26

2,85 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm349

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm349

3,3 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

29/06/2021

Bàn Ghế Cafe Xếp Gọn Hồng Gia Hân B030

Bàn Ghế Cafe Xếp Gọn Hồng Gia Hân B030

650.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm341

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm341

6,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

29/06/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs40

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs40

4,3 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm225

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm225

13,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm221

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm221

3,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm218

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm218

7,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm219

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm219

4,15 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

28/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm342

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm342

7,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

29/06/2021

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm343

Sofa Mây Nhựa Hồng Gia Hân Sm343

6,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

29/06/2021