Kết quả tìm kiếm "bàn cafe hồng gia hân"

Bàn Ghế Cafe Bằng Gỗ Hồng Gia Hân B26

Bàn Ghế Cafe Bằng Gỗ Hồng Gia Hân B26

2,85 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs40

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs40

4,3 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Bàn Ghế Cafe Xếp Gọn Hồng Gia Hân B030

Bàn Ghế Cafe Xếp Gọn Hồng Gia Hân B030

650.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs32

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs32

1,05 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân Bgm14

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Hồng Gia Hân Bgm14

1,6 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

27/05/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs24

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs24

750.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs37

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs37

1,95 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs39

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân Bgs39

3,5 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

22/06/2021

Bàn Ghế Cafe Sắt Nghệ Thuật Hồng Gia Hân B24

Bàn Ghế Cafe Sắt Nghệ Thuật Hồng Gia Hân B24

1,95 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Bộ Bàn Ghế Cafe Gỗ Xếp Gọn Hồng Gia Hân G003

Bộ Bàn Ghế Cafe Gỗ Xếp Gọn Hồng Gia Hân G003

270.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Bộ Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây Hồng Gia Hân B004

Bộ Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây Hồng Gia Hân B004

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/09/2021

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg202

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg202

1,45 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2021

Bàn Ghế Cafe Cóc Hồng Gia Hân Bgn01_Hàng Đẹp Giá Kho

Bàn Ghế Cafe Cóc Hồng Gia Hân Bgn01_Hàng Đẹp Giá Kho

395.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

17/06/2021

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg213

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg213

2,65 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2021

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg208

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân Gg208

1,55 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

03/07/2021

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân B22

Bàn Ghế Cafe, Quán Ăn Giá Rẻ Hồng Gia Hân B22

1,65 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

10/08/2021

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Cao Cấp Hồng Gia Hân B003

Bàn Ghế Cafe Mây Nhựa Cao Cấp Hồng Gia Hân B003

1,25 triệu

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

07/09/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C131_Hàng Đẹp Giá Tốt

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C131_Hàng Đẹp Giá Tốt

400.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

13/07/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C128_Hàng Đẹp Giá Tốt

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C128_Hàng Đẹp Giá Tốt

650.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

13/07/2021

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C129_Hàng Đẹp Giá Tốt

Bàn Ghế Cafe Giá Rẻ Hồng Gia Hân C129_Hàng Đẹp Giá Tốt

400.000

Nguyễn Hồng Sang 129/2 Đường Tch36.Phường Tân Chánh Hiệp.q. 12, Ho Chi Minh, Vietnam

0989 *** ***

Hồ Chí Minh

13/07/2021