Kết quả tìm kiếm "mccb 3vl1705\\-1dd33\\-0aa0"

Mccb Siemens 3Vm1112-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vm1112-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vm1450-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vm1450-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vt8325-2Ba03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vt8325-2Ba03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vt8212-1Aa03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vt8212-1Aa03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

77.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vt8216-2Ba03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vt8216-2Ba03-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vt8212-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vt8212-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Va1010-2Ed32-0Aa0 Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Va1010-2Ed32-0Aa0 Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Mccb 16A 3Vt8016-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb 16A 3Vt8016-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.000

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

25/03/2024

Mccb Siemens 3Vm1112-4Ed32-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vm1112-4Ed32-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vm1332-4Ed32-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vm1332-4Ed32-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 3Vm1332-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 3Vm1332-4Ed32-0Aa0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Mccb Siemens 32A 3Vt8032-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 32A 3Vt8032-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

25/03/2024

Mccb Siemens 63A 3Vt8106-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 63A 3Vt8106-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.500

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

01/04/2024

Mccb Siemens 50A 3Vt8050-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 50A 3Vt8050-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

28/03/2024

Mccb Siemens 63A 3Vt8063-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 63A 3Vt8063-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.300

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

29/03/2024

Mccb Siemens 80A 3Vt8108-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 80A 3Vt8108-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.900

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

03/04/2024

Mccb Siemens 40A 3Vt8040-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Siemens 40A 3Vt8040-1Aa03-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.900

Huỳnh Thị Trang Ly 1358/28/14A Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

0896 *** ***

Toàn quốc

27/03/2024

Mccb Vl250N 55Ka 3Vl3725-1Dc36-0Aa0 Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mccb Vl250N 55Ka 3Vl3725-1Dc36-0Aa0 Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.555

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm