Kết quả tìm kiếm "màng nhựa pvc cuộn"

Màng Nhựa Pvc Mềm,Cuộn Màng Nhựa Pvc

Màng Nhựa Pvc Mềm,Cuộn Màng Nhựa Pvc

1 triệu

Vũ Xuân Hoàng Km 10 Đại Lộ Thăng Long,An Khánh,Hoài Đức

0964 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Cuộn Màng Nhựa Pvc, Màng Nhựa Trong, Cuộn Nhựa Pvc Khổ Rộng

Cuộn Màng Nhựa Pvc, Màng Nhựa Trong, Cuộn Nhựa Pvc Khổ Rộng

26.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc

36.600

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Màng Ngăn Nhựa Pvc

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Màng Ngăn Nhựa Pvc

8.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Trong, Màng Nhựa Pvc

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Trong, Màng Nhựa Pvc

8.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Trong, Màng Nhựa Pvc

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Trong, Màng Nhựa Pvc

8.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Cửa Nhựa Pvc, Cuộn Màng Nhựa Pvc

Cửa Nhựa Pvc, Cuộn Màng Nhựa Pvc

26.000

Mr.công Lô M2 Cụm Cn An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

0936 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Ngăn Nhựa Pvc - Cuộn Nhựa Pvc

Màng Ngăn Nhựa Pvc - Cuộn Nhựa Pvc

26.600

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Meci Kcn An Khánh - Hoài Đức - Hn

0936 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Meci

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc Meci

26.600

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Meci Kcn An Khánh - Hoài Đức - Hn

0936 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc,Cuộn Nhựa Pvc Mềm

Màng Nhựa Pvc,Cuộn Nhựa Pvc Mềm

1,042 triệu

Vũ Xuân Hoàng Km 10 Đại Lộ Thăng Long,An Khánh,Hoài Đức

0964 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Màng Nhựa Pvc,Cuộn Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc,Cuộn Nhựa Pvc Trong

1,024 triệu

Vũ Xuân Hoàng Km 10 Đại Lộ Thăng Long,An Khánh,Hoài Đức

0964 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Cuộn Màng Nhựa Pvc, Màng Pvc Ngăn Lạnh, Màng Pvc Trong

Cuộn Màng Nhựa Pvc, Màng Pvc Ngăn Lạnh, Màng Pvc Trong

26.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc Trong Dẻo - Màng Nhựa Pvc Dạng Cuộn

Màng Nhựa Pvc Trong Dẻo - Màng Nhựa Pvc Dạng Cuộn

65.000

Linh Màng Nhựa Pvc Số 1, Đường 28, Bình Trị Đông, Tp.hcm

0705 *** ***

Hồ Chí Minh

>1 năm

Cuộn Màng Nhựa Pvc Trong, Màng Ngăn Nhựa Pvc Mỏng

Cuộn Màng Nhựa Pvc Trong, Màng Ngăn Nhựa Pvc Mỏng

10.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc Trong Dẻo - Màng Nhựa Pvc Dạng Cuộn

Màng Nhựa Pvc Trong Dẻo - Màng Nhựa Pvc Dạng Cuộn

1 triệu

Vũ Xuân Hoàng Km 10 Đại Lộ Thăng Long,An Khánh,Hoài Đức

0964 *** ***

Toàn quốc

>1 năm

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong Http://Mannhuapvc2000.Blogspot.com/ Cuộn Màng (Mành) Nhựa Pvc Trong - Pvc Vinyl Xuất Xứ: Trung Quốc, Taiwan Màu Sắc: Trắng Trong Suốt, Trong Trà, Trong X
Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Màng Nhựa Pvc Công Nghiệp

Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Màng Nhựa Pvc Công Nghiệp

8.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

26.000

Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong

Màng Nhựa Pvc, Cuộn Nhựa Pvc, Tấm Nhựa Pvc Trong Http://Mannhuapvc2000.Blogspot.com/ Cuộn Màng (Mành) Nhựa Pvc Trong - Pvc Vinyl Xuất Xứ: Trung Quốc, Taiwan Màu Sắc: Trắng Trong Suốt, Trong Trà, Trong X
Nguyễn Như Hoàn Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

0976 *** ***

Hà Nội

>1 năm

Màng Ngăn Nhựa Pvc - Rèm Nhựa Pvc - Cuộn Nhựa Pvc

Màng Ngăn Nhựa Pvc - Rèm Nhựa Pvc - Cuộn Nhựa Pvc

26.600

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Meci Kcn An Khánh - Hoài Đức - Hn

0936 *** ***

Hà Nội

>1 năm