Kết quả tìm kiếm "lọ hoá chất"

Hoá Chất Quercecin Lọ 250G .

Hoá Chất Quercecin Lọ 250G .

Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Hoá Chất Quercecin Lọ 250G . Xuất
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

08/01/2022

Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei .

Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei .

Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei . Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei . Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei . Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei . Hoá Chất Saponin Lọ 25G Biobomei . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

07/12/2021

Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox

Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox

Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Hoá Chất Agarose Lọ 100G Biofrox Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

20/02/2022

Sản Xuất Lọ Nhựa Hoá Chất, Lọ Nhựa Đựng Thuốc

Sản Xuất Lọ Nhựa Hoá Chất, Lọ Nhựa Đựng Thuốc

1.000

Chai Nhựa Ngọc Minh B4 Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp.hcm

0902 *** ***

Hồ Chí Minh

16/11/2020

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Tryptone Lọ 250G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

09/12/2021

Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G .

Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G .

Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G . Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G . Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G . Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G . Hoá Chất Palladium (Ii) Acetate Lọ 5G . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

05/11/2021

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc .

Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Hoá Chất Cadmium Lọ 250G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

23/12/2021

Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức .

Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức .

Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức . Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức . Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức . Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức . Hoá Chất Trichloroacetic Acid Lọ 250G Đức . Hoá Chất Trichloroac
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

20/12/2021

Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G

Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G

Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G Hoá Chất Malachite Green Oxalate Lọ 100G Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/03/2022

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc.

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc.

Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Hoá Chất Carmine Lọ 10G Trung Quốc. Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/12/2021

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Imidazole Lọ 100G Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

11/01/2022

Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride  Lọ 1G .

Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G .

Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G . Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G . Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G . Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G . Hoá Chất Palladium (Ii) Chloride Lọ 1G . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

06/12/2021

Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sodium Periodate Lọ 100G Trung Quốc . Xuất Xứ
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

27/12/2021

Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc

Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc

Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Hoá Chất Cresol Red Lọ 25G Trung Quốc Xuất Xứ Chín
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

28/02/2022

Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc.

Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc.

Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Cerium Diox De Lọ 25G Trung Quốc. Hoá Chất Cerium Diox De L
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

20/12/2021

Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G

Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G

Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G Hoá Chất Aspartame Cas 22839-47-0 Lọ 25G Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

30/10/2021

Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher

Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher

Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher Hoá Chất Silver Nitrate Agno3 Lọ 100G Hãng Deutscher Hoá Chất Silver Nitrate Agno3
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

26/04/2022

Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G .

Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G .

Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Hoá Chất 6-Ba Cas 1214-39-7 Lọ 25G . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

06/01/2022

Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc .

Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc . Hoá Chất Sulfanilic Acid Cthh C6H7No3S Lọ 100G Trung Quốc . Ho
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

06/12/2021

Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ.

Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ.

Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Hoá Chất Rutin Cas 153-18-4 Lọ 5G Mỹ. Xuất Xứ Chín
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

04/11/2021