Công Tắc Lưu Lượng Ask Dfs-1-O / Dfs-2-O / Dfs-2-W / Dfs-3-O / Dfs-3-W, Apt-N-2 / Apt-N-2G / Apt-05 / Apt-10- Ask-Co_Ans Vietnam

Liên hệ

D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, F3, Q Bình Thạnh


 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng ASK các sản phẩm sau:

ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. I.                   Measuring Instruments


 2. 1.     Flow sensor - Digital flow sensor DFS series

DFS-1-O / DFS-2-O / DFS-2-W / DFS-3-O / DFS-3-W - ASK-CO_ANS VIETNAM

DFS-6-O / DFS-6-W / DFS-8-O / DFS-8-W - ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. Level switch -LSN SERIES

LSN-11 / LSN-51- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 3.     Temperature switch

-         Tank mounting type TSD SERIES

TSD-X-11 / TSD-Y-11- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Temperature switch set TSF SERIES

TSF-X-11 / TSF-Y-11- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 4.     Thermometer

-         Bimetal thermometer RBT/NBT series

RBT-WT-60 / RBT-WT-60-W / NBT-WT-75- ASK-CO_ANS VIETNAM

NBT-WT-75-W / NBT-WT-100 / NBT-WT-100-W - ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Steam pressure type remote indicating thermometer BN/DN

BN-60 / BN-75 / BN-100 / DN-60 / DN-75/ DN-100- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 5.     Pressure gauge

-         Glycerin pressure gauge ø39 "OPG"

OPG-DT-R1/4-39x10MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x1MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-DT-R1/4-39x2.5MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x4MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-DT-R1/4-39x6MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x16MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-DT-R1/4-39x25MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x40MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Glycerin pressure gauge ø60,ø75,ø100  "OPG"

OPG-AT-G-60 / OSG-AT-G-60 / OPG-AT-R-60 - ASK-CO_ANS VIETNAM

OSG-AT-R-60 / OPG-BT-G-60 / OPG-DT-G-60-B - ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-AT-G-75 / OPG-BT-G-75 / OPG-DU-G-75 - ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-AS-G-100 / OPG-BS-G-100 / OPG-DS-G-100- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure gauge with contacts "CEPG"

CEPG-AU-G-75 / CEPG-BU-G-75 / CEPG-DU-G-75- ASK-CO_ANS VIETNAM

CEPG-AU-G-100 / CEPG-BU-G-100 / CEPG-DU-G-100- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure gauge with micro-contacts  "MEPG"

MEPG-BU-G-100 / MEPG-DU-G-100 - ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Diaphragm pressure gauge "SPG"

SPG-A-G3/8-100-S / SPG-A-G3/8-100-S-K - ASK-CO_ANS VIETNAM

SPG-A-R3/8-100-S / SPG-A-R3/8-100-S-K- ASK-CO_ANS VIETNAM 1. Pressure switch

-         Digital Pressure Switch "DPS"

DPS-1.0 / DPS-2.5 / DPS-10 / DPS-16- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         High pressure switch "CE"

CE-6 / CE-16 / CE-25/ CE-40 / CE-60 / CE-80 - ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure switch "BP-F8"

BP-F8-1A / BP-F8-10C / BP-F8-50C - ASK-CO_ANS VIETNAM

BP-F8-100C / BP-F8-150C / BP-F8-250C / BP-F8-500C - ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 7.     M12x1-4P Cable for DC

XS2F-D421-5M / XS2F-D421-10M - ASK-CO_ANS VIETNAM

XS2F-D422-5M / XS2F-D422-10M- ASK-CO_ANS VIETNAM 1. Hydraulic Accessories


  1. 1.     Pressure tester-         Pressure tester  "APT"

APT-N-2 / APT-N-2G / APT-05 / APT-10- ASK-CO_ANS VIETNAM

APT-20 / APT-30 / APT-G-2 / APT-G-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

APT-PG-2 / APT-PG-3 / APT-BOX- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Glycerin pressure gauge for pressure tester  "OPG"

OPG-AT-G1/4-60x4MPa / OPG-AT-G1/4-60x6MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-AT-G1/4-60x10MPa / OPG-AT-G1/4-60x16MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-AT-G1/4-60x25MPa / OPG-AT-G1/4-60x40MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM

OPG-AT-G1/4-60x60MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 2.     NH hose

-         High pressure nylon hose (for small diameter pressure piping) "NH"

NH2-R1 / NH2-R2 / NH3-R2- ASK-CO_ANS VIETNAM

NH2-G2 / NH2-G3 / NH3-G2 / NH3-G3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

NH2-K6 / NH3-K6 / NH4-K6 - ASK-CO_ANS VIETNAM

NH2-UM1 / NH2-UM2 / NH3-UM2 - ASK-CO_ANS VIETNAM

NH2-UF1 / NH2-UF2- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 3.     Switching Valve

-         Switching valve with glycerin pressure gauge  "SVPG"

SVPG-318 / SVPG-314/ SVPG-618 / SVPG-614- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure gauge switching valve  "SV"

SV-318 / SV-314 / SV-618 / SV-614- ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SV-318 / F-SV-314 / F-SV-618 / F-SV-614- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 4.     Gauge Valve

-         Gauge valve "SAN-100/100N"

SAN-100-2 / SAN-100-3 / F-SAN-100-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAN-100-3 / W-SAN-100-2 / W-SAN-100-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

SAN-100N-2 / SAN-100N-3 / F-SAN-100N-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAN-100N-3 / W-SAN-100N-2 / W-SAN-100N-3- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Gauge valve with damper  "SAN-200N/300N"

SAN-200N-2 / SAN-200N-3 / SAN-200N-4 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAN-200N-2 / F-SAN-200N-3 / F-SAN-200N-4 - ASK-CO_ANS VIETNAM

W-SAN-200N-2 / W-SAN-200N-3/ W-SAN-200N-4- ASK-CO_ANS VIETNAM

SAN-300N-3 / SAN-300N-4 / F-SAN-300N-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAN-300N-4 / W-SAN-300N-3 / W-SAN-300N-4- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Panel-Mounted Gauge valve  "VA-100/100N/100TA"

VA-100-2 / VA-100-3 / F-VA-100-2 / F-VA-100-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

W-VA-100-2 / W-VA-100-3 / VA-100N - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-VA-100N / W-VA-100N / VA-100TA-3- ASK-CO_ANS VIETNAM

F-VA-100TA-2 / F-VA-100TA-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM

W-VA-100TA-2 / W-VA-100TA-3- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Push type gauge valve with drain  "PA"

PA-200N / F-PA-200N- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Needle gauge valve with drain  "CA"

CA-200N / F-CA-200N- ASK-CO_ANS VIETNAM

 
 1. 5.     Joint damper

-         Joint for pressure gauge "AJ”

AJ-102 / AJ-103 / AJ-302 / AJ-303- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Low pressure damper  "SA"

SA-100-2 / SA-100-3- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         High pressure damper  "SAH"

SAH-100-2 / SAH-100-3 / F-SAH-100-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAH-100-3 / W-SAH-100-2 /W-SAH-100-3- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Glycerin pressure gauge damper  "SAD"

SAD-2T / SAD-3T / F-SAD-2T - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-SAD-3T / W-SAD-2T / W-SAD-3T- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure switch damper  "PSD"

PSD-2 / PSD-3 / F-PSD-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM

F-PSD-3 W-PSD-2 W-PSD-3- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 6.     Check valve

-         Miniature sized cartridge type in-line check valve  "ACC"

 ACC-05-11 / ACC-05-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         In-line Check valve  "AIC"

AIC-02-04-11 / AIC-03-04-11 / AIC-04-04-11 - ASK-CO_ANS VIETNAM

AIC-06-04-11 / AIC-02-04-11-C / AIC-03-04-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM

AIC-04-04-11-C / AIC-06-04-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Throttle check valve  "ATC"          

ATC-01S / ATC-02S / ATC-03S- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 7.     Universal nozzle

-         Universal nozzle for coolant  "UN"

UN-02-6 / UN-02-6-10L - ASK-CO_ANS VIETNAM

UNC-18-6-M1 / UNC-18-6-M1-10L- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. III.            Water Supply Accessories


 2. 1.     Level switch - Level switchmade of stainless steel  "LSN" 

LSN-31- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 2.     Temperature switch

-         Tank mounting type(made of stainless steel) "TSD"

TSD-※X-31/ TSD-※Y-31- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Temperature switch set(made of stainless steel)  "TSF"

TSF-※X-31/ TSF-※X-31 - ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 3.     Pressure gauge

-         Glycerin pressure gauge(made of stainless steel)ø60  "OSG"

OSG-AT-G-60 series- ASK-CO_ANS VIETNAM

OSG-AT-R-60 series- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 4.     Pressure tester

-         Pressure tester(made of stainless steel) "APT"

APT-N-5 / APT-N-5G / APT-05-NS - ASK-CO_ANS VIETNAM

APT-10-NS / APT-20-NS / APT-30-NS - ASK-CO_ANS VIETNAM

APT-G-5 / APT-G-6 / APT-BOX- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Glycerin pressure gauge for pressure tester (made of stainless steel)  "OSG"

OSG-AT-G1/4-60x4MPa / OSG-AT-G1/4-60x6MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM

OSG-AT-G1/4-60x10MPa / OSG-AT-G1/4-60x16MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM

OSG-AT-G1/4-60x25MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 5.     NH hose

-         High pressure nylon hose (for small diameter pressure piping / made of stainless steel)  "NH"

NH3-R5 series / NH3-G5 series / NH3-G6 series - ASK-CO_ANS VIETNAM

NH3-K6S series / NH3-UM5 series- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 6.     Gauge valve

-         Gauge valve (made of stainless steel) "SAN-100"

SAN-100-5 / SAN-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM 

-         Gauge valve with damper (made of stainless steel)  "SAN-200N/300N"

SAN-200N-5 / SAN-200N-6 / SAN-300N-6- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Needle gauge valve with drain (made of stainless steel)  "CA"

CA-200N-5- ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 7.     Joint damper

-         Joint for pressure gauge (made of stainless steel) "AJ"

AJ-105 / AJ-106 / AJ-305 / AJ-306- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Low pressure damper (made of stainless steel)  "SA"

SA-100-5 / SA-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         High pressure damper (made of stainless steel) "SAH"

SAH-100-5/ SAH-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Glycerin pressure gauge damper (made of stainless steel) "SAD"

SAD-5T / SAD-6T- ASK-CO_ANS VIETNAM

-         Pressure switch damper (made of stainless steel) "PSD"

PSD-5/ PSD-6 - ASK-CO_ANS VIETNAM
 1. 8.     Check valve

-         In-line Check valve (made of stainless steel) "AIC"

AIC-02-04-31 / AIC-03-04-31 / AIC-04-04-31- ASK-CO_ANS VIETNAM

 

 

 

 

KEYWORD

ASK-CO_ANS VIETNAM, Measuring Instruments, Flow sensor - Digital flow sensor DFS series, DFS-1-O / DFS-2-O / DFS-2-W / DFS-3-O / DFS-3-W - ASK-CO_ANS VIETNAM, DFS-6-O / DFS-6-W / DFS-8-O / DFS-8-W - ASK-CO_ANS VIETNAM, Level switch -LSN SERIES, LSN-11 / LSN-51- ASK-CO_ANS VIETNAM, Temperature switch, Tank mounting type TSD SERIES, TSD-X-11 / TSD-Y-11- ASK-CO_ANS VIETNAM, Temperature switch set TSF SERIES, TSF-X-11 / TSF-Y-11- ASK-CO_ANS VIETNAM, Thermometer, Bimetal thermometer RBT/NBT series, RBT-WT-60 / RBT-WT-60-W / NBT-WT-75- ASK-CO_ANS VIETNAM, NBT-WT-75-W / NBT-WT-100 / NBT-WT-100-W - ASK-CO_ANS VIETNAM, Steam pressure type remote indicating thermometer BN/DN, BN-60 / BN-75 / BN-100 / DN-60 / DN-75/ DN-100- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure gauge, Glycerin pressure gauge ø39 "OPG", OPG-DT-R1/4-39x10MPa-S / OPG-DT-R1/4-39x1MPa-S - ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-DT-R1/4-39x2.5MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x4MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-DT-R1/4-39x6MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x16MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-DT-R1/4-39x25MPa-S/ OPG-DT-R1/4-39x40MPa-S- ASK-CO_ANS VIETNAM, Glycerin pressure gauge ø60,ø75,ø100  "OPG", OPG-AT-G-60 / OSG-AT-G-60 / OPG-AT-R-60 - ASK-CO_ANS VIETNAM, OSG-AT-R-60 / OPG-BT-G-60 / OPG-DT-G-60-B - ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-AT-G-75 / OPG-BT-G-75 / OPG-DU-G-75 - ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-AS-G-100 / OPG-BS-G-100 / OPG-DS-G-100- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure gauge with contacts "CEPG", CEPG-AU-G-75 / CEPG-BU-G-75 / CEPG-DU-G-75- ASK-CO_ANS VIETNAM, CEPG-AU-G-100 / CEPG-BU-G-100 / CEPG-DU-G-100- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure gauge with micro-contacts  "MEPG", MEPG-BU-G-100 / MEPG-DU-G-100 - ASK-CO_ANS VIETNAM, Diaphragm pressure gauge "SPG", SPG-A-G3/8-100-S / SPG-A-G3/8-100-S-K - ASK-CO_ANS VIETNAM, SPG-A-R3/8-100-S / SPG-A-R3/8-100-S-K- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure switch, Digital Pressure Switch "DPS", DPS-1.0 / DPS-2.5 / DPS-10 / DPS-16- ASK-CO_ANS VIETNAM, High pressure switch "CE", CE-6 / CE-16 / CE-25 / CE-40 / CE-60 / CE-80 - ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure switch "BP-F8", BP-F8-1A / BP-F8-10C / BP-F8-50C - ASK-CO_ANS VIETNAM, BP-F8-100C / BP-F8-150C / BP-F8-250C / BP-F8-500C - ASK-CO_ANS VIETNAM, M12x1-4P Cable for DC, XS2F-D421-5M / XS2F-D421-10M - ASK-CO_ANS VIETNAM, XS2F-D422-5M / XS2F-D422-10M- ASK-CO_ANS VIETNAM, Hydraulic Accessories, Pressure tester, Pressure tester  "APT", APT-N-2 / APT-N-2G / APT-05 / APT-10- ASK-CO_ANS VIETNAM, APT-20 / APT-30 / APT-G-2 / APT-G-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM, APT-PG-2 / APT-PG-3 / APT-BOX- ASK-CO_ANS VIETNAM, Glycerin pressure gauge for pressure tester  "OPG", OPG-AT-G1/4-60x4MPa / OPG-AT-G1/4-60x6MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-AT-G1/4-60x10MPa / OPG-AT-G1/4-60x16MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-AT-G1/4-60x25MPa / OPG-AT-G1/4-60x40MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM, OPG-AT-G1/4-60x60MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM, NH hose, High pressure nylon hose (for small diameter pressure piping) "NH", NH2-R1 / NH2-R2 / NH3-R2- ASK-CO_ANS VIETNAM, NH2-G2 / NH2-G3 / NH3-G2 / NH3-G3 - ASK-CO_ANS VIETNAM, NH2-K6 / NH3-K6 / NH4-K6 - ASK-CO_ANS VIETNAM, NH2-UM1 / NH2-UM2 / NH3-UM2 - ASK-CO_ANS VIETNAM, NH2-UF1 / NH2-UF2- ASK-CO_ANS VIETNAM, Switching Valve, Switching valve with glycerin pressure gauge  "SVPG", SVPG-318 / SVPG-314/ SVPG-618 / SVPG-614- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure gauge switching valve  "SV", SV-318 / SV-314 / SV-618 / SV-614 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SV-318 / F-SV-314 / F-SV-618 / F-SV-614- ASK-CO_ANS VIETNAM, Gauge Valve, Gauge valve "SAN-100/100N", SAN-100-2 / SAN-100-3 / F-SAN-100-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAN-100-3 / W-SAN-100-2 / W-SAN-100-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM, SAN-100N-2 / SAN-100N-3 / F-SAN-100N-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAN-100N-3 / W-SAN-100N-2 / W-SAN-100N-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, Gauge valve with damper  "SAN-200N/300N", SAN-200N-2 / SAN-200N-3 / SAN-200N-4 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAN-200N-2 / F-SAN-200N-3 / F-SAN-200N-4 - ASK-CO_ANS VIETNAM, W-SAN-200N-2 / W-SAN-200N-3/ W-SAN-200N-4- ASK-CO_ANS VIETNAM, SAN-300N-3 / SAN-300N-4 / F-SAN-300N-3ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAN-300N-4 / W-SAN-300N-3 / W-SAN-300N-4- ASK-CO_ANS VIETNAM, Panel-Mounted Gauge valve  "VA-100/100N/100TA", VA-100-2 / VA-100-3 / F-VA-100-2 / F-VA-100-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM, W-VA-100-2 / W-VA-100-3 / VA-100N - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-VA-100N / W-VA-100N / VA-100TA-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, F-VA-100TA-2 / F-VA-100TA-3 - ASK-CO_ANS VIETNAM, W-VA-100TA-2 / W-VA-100TA-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, Push type gauge valve with drain  "PA", PA-200N / F-PA-200N- ASK-CO_ANS VIETNAM, Needle gauge valve with drain  "CA", CA-200N / F-CA-200N- ASK-CO_ANS VIETNAM, Joint damper, Joint for pressure gauge "AJ”, AJ-102 / AJ-103 / AJ-302 / AJ-303- ASK-CO_ANS VIETNAM, Low pressure damper  "SA", SA-100-2 / SA-100-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, High pressure damper  "SAH", SAH-100-2 / SAH-100-3 / F-SAH-100-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAH-100-3 / W-SAH-100-2 /W-SAH-100-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, Glycerin pressure gauge damper  "SAD", SAD-2T / SAD-3T / F-SAD-2T - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-SAD-3T / W-SAD-2T / W-SAD-3T- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure switch damper  "PSD", PSD-2 / PSD-3 / F-PSD-2 - ASK-CO_ANS VIETNAM, F-PSD-3 W-PSD-2 W-PSD-3- ASK-CO_ANS VIETNAM, Check valve, Miniature sized cartridge type in-line check valve  "ACC",  ACC-05-11 / ACC-05-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM, In-line Check valve  "AIC", AIC-02-04-11 / AIC-03-04-11 / AIC-04-04-11 - ASK-CO_ANS VIETNAM, AIC-06-04-11 / AIC-02-04-11-C / AIC-03-04-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM, AIC-04-04-11-C / AIC-06-04-11-C- ASK-CO_ANS VIETNAM, Throttle check valve  "ATC", ATC-01S / ATC-02S / ATC-03S- ASK-CO_ANS VIETNAM, Universal nozzle, Universal nozzle for coolant  "UN", UN-02-6 / UN-02-6-10L - ASK-CO_ANS VIETNAM, UNC-18-6-M1 / UNC-18-6-M1-10L- ASK-CO_ANS VIETNAM, Water Supply Accessories, Level switch - Level switch made of stainless steel  "LSN", LSN-31- ASK-CO_ANS VIETNAM, Temperature switch, Tank mounting type(made of stainless steel) "TSD", TSD-※X-31/ TSD-※Y-31- ASK-CO_ANS VIETNAM, Temperature switch set(made of stainless steel)  "TSF", TSF-※X-31/ TSF-※X-31 - ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure gauge, Glycerin pressure gauge(made of stainless steel)ø60  "OSG", OSG-AT-G-60 series - ASK-CO_ANS VIETNAM, OSG-AT-R-60 series- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure tester, Pressure tester(made of stainless steel) "APT", APT-N-5 / APT-N-5G / APT-05-NS - ASK-CO_ANS VIETNAM, APT-10-NS / APT-20-NS / APT-30-NS - ASK-CO_ANS VIETNAM, APT-G-5 / APT-G-6 / APT-BOX- ASK-CO_ANS VIETNAM, Glycerin pressure gauge for pressure tester (made of stainless steel)  "OSG", OSG-AT-G1/4-60x4MPa / OSG-AT-G1/4-60x6MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM, OSG-AT-G1/4-60x10MPa / OSG-AT-G1/4-60x16MPa - ASK-CO_ANS VIETNAM, OSG-AT-G1/4-60x25MPa- ASK-CO_ANS VIETNAM, NH hose, High pressure nylon hose (for small diameter pressure piping / made of stainless steel)  "NH", NH3-R5 series / NH3-G5 series / NH3-G6 series - ASK-CO_ANS VIETNAM, NH3-K6S series / NH3-UM5 series- ASK-CO_ANS VIETNAM, Gauge valve, Gauge valve (made of stainless steel) "SAN-100", SAN-100-5 / SAN-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM, Gauge valve with damper (made of stainless steel)  "SAN-200N/300N", SAN-200N-5 / SAN-200N-6 / SAN-300N-6- ASK-CO_ANS VIETNAM, Needle gauge valve with drain (made of stainless steel)  "CA", CA-200N-5- ASK-CO_ANS VIETNAM, Joint damper, Joint for pressure gauge (made of stainless steel) "AJ", AJ-105 / AJ-106 / AJ-305 / AJ-306- ASK-CO_ANS VIETNAM, Low pressure damper (made of stainless steel)  "SA", SA-100-5 / SA-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM, High pressure damper (made of stainless steel) "SAH", SAH-100-5/ SAH-100-6- ASK-CO_ANS VIETNAM, Glycerin pressure gauge damper (made of stainless steel) "SAD", SAD-5T / SAD-6T- ASK-CO_ANS VIETNAM, Pressure switch damper (made of stainless steel) "PSD", PSD-5/ PSD-6 - ASK-CO_ANS VIETNAM, Check valve, In-line Check valve (made of stainless steel) "AIC", AIC-02-04-31 / AIC-03-04-31 / AIC-04-04-31 - ASK-CO_ANS VIETNAM

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0938 214498
I email I           canh.ans@ansvietnam.comThông tin chung

Hãng sản xuất ASK
Xuất xứ Japan

Bình luận

HẾT HẠN

0938 214 498
Mã số : 8862606
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 13/11/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn