Cụm Máy Nén Danfoss Nft-5D

Liên hệ

35 Nguyễn Ngọc VũCung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz


 


 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


15         Ống đồng 
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như chính sách về sản phẩm xin liên hệ :


Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, Vật tư lạnh trên tòan quốc.


Mobile                       : 01689973677


Email                        : khanhcq@namphuthai.vn


Skype                        : khanhcq.namphuthai


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI


VP Miền Bắc             : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.


VP Miền Trung         : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.


Website                     : http://namphuthai.vn/


                                 : http://thietkekholanh.org/


                                 : http://lapdatkholanhtoanquoc.blogspot.com/


                                  

Cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz


 


 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


15         Ống đồng 
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như chính sách về sản phẩm xin liên hệ :


Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, Vật tư lạnh trên tòan quốc.


Mobile                       : 01689973677


Email                        : khanhcq@namphuthai.vn


Skype                        : khanhcq.namphuthai


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI


VP Miền Bắc             : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.


VP Miền Trung         : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.


Website                     : http://namphuthai.vn/


                                 : http://thietkekholanh.org/


                                 : http://lapdatkholanhtoanquoc.blogspot.com/


                                  

Cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz


 


 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


15         Ống đồng 
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như chính sách về sản phẩm xin liên hệ :


Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, Vật tư lạnh trên tòan quốc.


Mobile                       : 01689973677


Email                        : khanhcq@namphuthai.vn


Skype                        : khanhcq.namphuthai


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI


VP Miền Bắc             : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.


VP Miền Trung         : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.


Website                     : http://namphuthai.vn/


                                 : http://thietkekholanh.org/


                                 : http://lapdatkholanhtoanquoc.blogspot.com/


                                  

Cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz


 


 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


15         Ống đồng 
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như chính sách về sản phẩm xin liên hệ :


Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, Vật tư lạnh trên tòan quốc.


Mobile                       : 01689973677


Email                        : khanhcq@namphuthai.vn


Skype                        : khanhcq.namphuthai


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI


VP Miền Bắc             : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.


VP Miền Trung         : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.


Website                     : http://namphuthai.vn/


                                 : http://thietkekholanh.org/


                                 : http://lapdatkholanhtoanquoc.blogspot.com/


                                  

Cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz


 


 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


15         Ống đồng 
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như chính sách về sản phẩm xin liên hệ :


Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, Vật tư lạnh trên tòan quốc.


Mobile                       : 01689973677


Email                        : khanhcq@namphuthai.vn


Skype                        : khanhcq.namphuthai


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI


VP Miền Bắc             : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.


VP Miền Trung         : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.


Website                     : http://namphuthai.vn/


                                 : http://thietkekholanh.org/


                                 : http://lapdatkholanhtoanquoc.blogspot.com/


Cung cấp vật tư lạnh toàn quốc.Liên hệ: 0168 997 3677

Cung cấp cụm máy nén dàn ngưng Danfoss NFT-5D.Liên hệ: 0168 997 3677

Cụm máy 5HP Model NFT-5D được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm những thiết bị sau:


v  Máy nén  hãng DANFOSS sản xuất tại Pháp,  mới 100%.( Giải nhiệt bằng gió )


+ Công suất máy nén                          : 5HP


+ Loại máy nén                                   : Kín


+ Model                                              : MT


+Công suất lạnh                                  : 3,798 KW, tại Te = -25o C, Ta = +43oC


+ Nguồn điện                                      : 380V/3Pha/50Hz

 


1           Máy nén 


2           Dàn nóng


3           Bình chứa 


4           Đế dàn


5           Phin lọc


6           Van tiết lưu


7           Kim tiết lưu


8           Đông hồ áp suất cao


9           Đông hồ áp suất thấp


10         Bảo vệ áp suất đôi


11         Đế băt bv áp suất


12         Mắt gas


13         Van chặn


14         Ty sạc


Bình luận

0168 997 3677
Mã số : 11354857
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn