Bộ Đột Tâm

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAE0201 "Bộ và đục có tay cầm TOPTUL GAAE0201 Đục bằng HCAA2925,COAK1612 " 371,910 0936306706
GAAE0202 "Bộ tay nắm và đục TOPTUL GAAE0202 Đục bằng HCAA3430,COAK1812" 529,210 01688113320
HCAA1813 Đục dẹt TOPTUL HCAA1813 18x125mm 85,250 0936306706
HCAA2115 Đục dẹt TOPTUL HCAA2115 21x150mm 123,750 01688113320
HCAA2620 Đục dẹt TOPTUL HCAA2620 26x200mm 211,530 0936306706
HCAA2925 Đục dẹt TOPTUL HCAA2925 29x250mm 289,190 01688113320
HCAA3430 Đục dẹt TOPTUL HCAA3430 34x300mm 446,380 0936306706
COAK1612 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1612 16x78x118mm" 54,340 01688113320
COAK1812 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1812 17.5x78x118mm" 54,340 0936306706
GPAQ0504 " Bộ đục 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0504 Đục bằng HCAA1813,Đục bằng HCAA2115, Đục bằng HCAA2620,Đục bằng HCAA2925,Đục bằng HCAA3430" 1,322,200 01688113320
HBAA0212 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0212 2mm 41,030 0936306706
HBAA0313 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0313 3mm 41,030 01688113320
HBAA0415 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0415 4mm 46,530 0936306706
HBAA0516 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0516 5mm 47,850 01688113320
HBAA0618 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0618 6mm 69,740 0936306706
HBAA0820 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0820 8mm 79,420 01688113320
HBAC0310 Đột tâm TOPTUL HBAC0310 3mm 34,870 0936306706
HBAC0412 Đột tâm TOPTUL HBAC0412 4mm 43,230 01688113320
HBAC0513 Đột tâm TOPTUL HBAC0513 5mm 44,550 0936306706
HBAC0614 Đột tâm TOPTUL HBAC0614 6mm 66,550 01688113320
HBAC0816 Đột tâm TOPTUL HBAC0816 8mm 103,400 0936306706
HBAB0211 Đột TOPTUL HBAB0211 2mm 41,030 01688113320
HBAB0312 Đột TOPTUL HBAB0312 3mm 43,010 0936306706
HBAB0414 Đột TOPTUL HBAB0414 4mm 44,550 01688113320
HBAB0515 Đột TOPTUL HBAB0515 5mm 46,530 0936306706
HBAB0616 Đột TOPTUL HBAB0616 6mm 49,060 01688113320
HCAB1014 Đục bằng TOPTUL HCAB1014 10mm 43,890 0936306706
HCAB1215 Đục bằng TOPTUL HCAB1215 12mm 52,360 01688113320
HCAB1516 Đục bằng TOPTUL HCAB1516 15mm 74,910 0936306706
HCAB1918 Đục bằng TOPTUL HCAB1918 19mm 113,630 01688113320
HCAB2220 Đục bằng TOPTUL HCAB2220 22mm 123,750 0936306706
HCAB2522 Đột25mm25mm 189,420 01688113320
GPAQ1001 "Bộ đột 10 món TOPTUL GPAQ1001 Đột tâm HBAC0310, HBAC0412,HBAC0513,HBAC0614, Đột HBAB0312,Đột HBAB0616, Đột HBAA0313,Đột HBAA0415, Đột HBAA0516,Đột HBAA0618" 610,500 0936306706
GPAQ0505 "Bộ đột dẹt 5 cái TOPTUL GPAQ0505 Đột dẹt HCAB1014, HCAB1215, HCAB1516, HCAB1918, HCAB2220" 517,220 01688113320
HBBA0214 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0214 2mm L=140mm 75,790 0936306706
HBBA0315 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0315 3mm L=150mm 77,000 01688113320
HBBA0418 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0418 4mm L=180mm 97,240 0936306706
HBBA0520 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0520 5mm L=200mm 100,430 01688113320
HBBA0621 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0621 6mm L=210mm 134,530 0936306706
HBBA0822 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0822 8mm L=220mm 139,590 01688113320
HBBB0219 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0219 2mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0319 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0319 3mm L=185mm 98,450 01688113320
HBBB0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0419 4mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0519 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0519 5mm L=185mm 98,450 01688113320
HBBB0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0619 6mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBB0819 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0819 8mm L=185mm 127,490 01688113320
HCBB1015 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1015 10mm L=150mm 88,990 0936306706
HCBB1518 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1518 15mm L=180mm 109,230 01688113320
HCBB1920 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1920 19mm L=200mm 141,460 0936306706
HCBB2522 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB2522 25mm L=220mm 211,530 01688113320
HBBC0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0419 4mm L=185mm 98,450 0936306706
HBBC0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0619 6mm L=185mm 98,450 01688113320
HCBC0517 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0517 5mm L=170mm 108,020 0936306706
HCBC0718 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0718 7mm L=180mm 138,930 01688113320
KADH1608 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1608 1/2" Dr. x 8mm 104,830 0936306706
KADH1609 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1609 1/2" Dr. x 9mm 104,830 01688113320
KADH1610 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1610 1/2" Dr. x 10mm 104,830 0936306706
KADH1612 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1612 1/2" Dr. x 12mm 108,020 01688113320
KADH1614 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1614 1/2" Dr. x 14mm 108,020 0936306706
KADH1617 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1617 1/2" Dr. x 17mm 137,060 01688113320
KADH1619 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1619 1/2" Dr. x 19mm 137,060 0936306706
KADH2414 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2414 3/4" x 14mm 308,110 01688113320
KADH2417 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2417 3/4" x 17mm 315,920 0936306706
KADH2419 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2419 3/4" x 19mm 324,280 01688113320
KADH2422 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2422 3/4" x 22mm 341,110 0936306706
KADH2424 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2424 3/4" x 24mm 352,000 01688113320
KADH2427 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2427 3/4" x 27mm 362,120 0936306706
GBA24140 #N/A #N/A 01688113320
GRA24140 #N/A #N/A 0936306706
GBA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp đen) TOPTUL GBA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA1607,BCEA1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, Vít sao lỗ dài BC" 1,307,680 01688113320
GRA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp xanh) TOPTUL GRA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA size 1607,BCEA size 1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA size 1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612" 1,307,680 0936306706
GBA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt trắng TOPTUL GBA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size BBEA/BBEE:5/32"",3/16"",7/32"", 1/4"",9/32""," 1,878,415 01688113320
GRA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt xanh TOPTUL GRA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size B" 1,878,415 0936306706
GBB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp đen) TOPTUL GBB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 01688113320
GRB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp xanh) TOPTUL GRB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 0936306706
GBB35140 " Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp đen TOPTUL GBB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222,BAEA 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,BAEE1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,BAEE1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1" 2,001,670 01688113320
GRB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp xanh ) TOPTUL GRB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222, 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,1219, Tuýp mở bugi BAAT1216,BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1206, Đầu ch" 2,001,670 0936306706
GBB33180 "Tuýp 33PCS 3/8"" TOPTUL GBB33180 Tuýp lục giác Lục giác 3/8"" BAEA1208~1212,BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi Tuýp mờ bugi 3/6""BAAR1216~1221;Tay vặn tự động CJBG1220 Cần nối CAAA1203~1210;Cần trượt CTCJ1208 CFKA1210;Đầu lắt léo CAHA1254 CAIP0816,CAEB0812" 1,973,125 01688113320
GRB33180 "Bộ dụng cụ 1/4: 33 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB33180 Hộp sắt xanh Tuýp lục giác hệ mét các size BAEA:8,10,12~14,16,17~19, 21,22 Tuýp lục giác hệ inch các size BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",25/32"" 13/16"",7/8"" BAAR1216,1221,CJBG" 1,973,125 0936306706
GBB72130 " Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp đen) TOPTUL GBB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14,Đầu vít bake BCAA08P0~P4 Vít pake khía BCBA08P0~P3, Đầu vít dẹt BCCA0803~08,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40" 2,230,030 01688113320
GRB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14 Đầu vít bake BCAA08P0~P4 , Vít pake khía BCBA08P0~P3 Đầu vít dẹt BCCA0803~08 ,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808" 2,230,030 0936306706
GBB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp đen) TOPTUL GBB25150 Lục giác BAEA 1608~1632 :8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 01688113320
GRB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB25150 Lục giác BAEA 1608~1632:8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 0936306706
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 món ( hộp đen) TOPTUL GBB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24,26~30,32mm" 2,135,320 01688113320
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 :8~24,26~30,32mm" 2,135,320 0936306706
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" TOPTUL GBB38190 Tuýp lục giác BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4"", 13/16"" ,7/8"",15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4"" Cây nối CAAA1603,1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, T" 2,744,696 01688113320
GRB38190 "Bộ dụng cụ 1/2: 38 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB38190 Hộp sắt xanh Combination Pliers BAEA:8,10~19,21,22,24,27, 29,30,32 BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"" 7/8"",15/16"",1"",1-1/16"", 1-1/8"",1-1/4"" Cần nối CAAA1603,1610 tuýp lắt léo C" 2,744,696 0936306706
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại bóng TOPTUL GCAD4101 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần " 3,228,500 01688113320
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại mờ TOPTUL GCAD4102 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần tr" 3,324,530 0936306706
GCAD4103 #N/A #N/A 01688113320
GCAD4601 " Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại bóng TOPTUL GCAD4601 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC16" 3,145,340 0936306706
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại mờ TOPTUL GCAD4602 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA16:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC161" 3,230,260 01688113320
GCAD2701 " Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết TOPTUL GCAD2701 ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 " 914,760 0936306706
GCAD2702 "27PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,5,5.5,6,7 8,9,10,11,12,13mm CAAA0802,0804 CTCK0811,S135 CAHA0840,CAIA0815 BCAB:PH1,PH2,PH3 BCCB:4.5,6.5,8mm BCDB:4,5,6,8mm" 659,876 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 10
Chất liệu
• Thép
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11952122
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn