Bộ Đột

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAE0201 "Bộ và đục có tay cầm TOPTUL GAAE0201 Đục bằng HCAA2925,COAK1612 " 371.910 0936306706
GAAE0202 "Bộ tay nắm và đục TOPTUL GAAE0202 Đục bằng HCAA3430,COAK1812" 529.210 01688113320
HCAA1813 Đục dẹt TOPTUL HCAA1813 18x125mm 85.250 0936306706
HCAA2115 Đục dẹt TOPTUL HCAA2115 21x150mm 123.750 01688113320
HCAA2620 Đục dẹt TOPTUL HCAA2620 26x200mm 211.530 0936306706
HCAA2925 Đục dẹt TOPTUL HCAA2925 29x250mm 289.190 01688113320
HCAA3430 Đục dẹt TOPTUL HCAA3430 34x300mm 446.380 0936306706
COAK1612 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1612 16x78x118mm" 54.340 01688113320
COAK1812 "Tay nắm đục TOPTUL COAK1812 17.5x78x118mm" 54.340 0936306706
GPAQ0504 " Bộ đục 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0504 Đục bằng HCAA1813,Đục bằng HCAA2115, Đục bằng HCAA2620,Đục bằng HCAA2925,Đục bằng HCAA3430" 1.322.200 01688113320
HBAA0212 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0212 2mm 41.030 0936306706
HBAA0313 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0313 3mm 41.030 01688113320
HBAA0415 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0415 4mm 46.530 0936306706
HBAA0516 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0516 5mm 47.850 01688113320
HBAA0618 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0618 6mm 69.740 0936306706
HBAA0820 Đột vạch dấu TOPTUL HBAA0820 8mm 79.420 01688113320
HBAC0310 Đột tâm TOPTUL HBAC0310 3mm 34.870 0936306706
HBAC0412 Đột tâm TOPTUL HBAC0412 4mm 43.230 01688113320
HBAC0513 Đột tâm TOPTUL HBAC0513 5mm 44.550 0936306706
HBAC0614 Đột tâm TOPTUL HBAC0614 6mm 66.550 01688113320
HBAC0816 Đột tâm TOPTUL HBAC0816 8mm 103.400 0936306706
HBAB0211 Đột TOPTUL HBAB0211 2mm 41.030 01688113320
HBAB0312 Đột TOPTUL HBAB0312 3mm 43.010 0936306706
HBAB0414 Đột TOPTUL HBAB0414 4mm 44.550 01688113320
HBAB0515 Đột TOPTUL HBAB0515 5mm 46.530 0936306706
HBAB0616 Đột TOPTUL HBAB0616 6mm 49.060 01688113320
HCAB1014 Đục bằng TOPTUL HCAB1014 10mm 43.890 0936306706
HCAB1215 Đục bằng TOPTUL HCAB1215 12mm 52.360 01688113320
HCAB1516 Đục bằng TOPTUL HCAB1516 15mm 74.910 0936306706
HCAB1918 Đục bằng TOPTUL HCAB1918 19mm 113.630 01688113320
HCAB2220 Đục bằng TOPTUL HCAB2220 22mm 123.750 0936306706
HCAB2522 Đột25mm25mm 189.420 01688113320
GPAQ1001 "Bộ đột 10 món TOPTUL GPAQ1001 Đột tâm HBAC0310, HBAC0412,HBAC0513,HBAC0614, Đột HBAB0312,Đột HBAB0616, Đột HBAA0313,Đột HBAA0415, Đột HBAA0516,Đột HBAA0618" 610.500 0936306706
GPAQ0505 "Bộ đột dẹt 5 cái TOPTUL GPAQ0505 Đột dẹt HCAB1014, HCAB1215, HCAB1516, HCAB1918, HCAB2220" 517.220 01688113320
HBBA0214 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0214 2mm L=140mm 75.790 0936306706
HBBA0315 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0315 3mm L=150mm 77.000 01688113320
HBBA0418 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0418 4mm L=180mm 97.240 0936306706
HBBA0520 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0520 5mm L=200mm 100.430 01688113320
HBBA0621 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0621 6mm L=210mm 134.530 0936306706
HBBA0822 Đục tâm có tay cầm TOPTUL HBBA0822 8mm L=220mm 139.590 01688113320
HBBB0219 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0219 2mm L=185mm 98.450
HBBB0319 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0319 3mm L=185mm 98.450 01688113320
HBBB0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0419 4mm L=185mm 98.450 0936306706
HBBB0519 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0519 5mm L=185mm 98.450 01688113320
HBBB0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0619 6mm L=185mm 98.450 0936306706
HBBB0819 Đục có tay cầm TOPTUL HBBB0819 8mm L=185mm 127.490 01688113320
HCBB1015 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1015 10mm L=150mm 88.990 0936306706
HCBB1518 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1518 15mm L=180mm 109.230 01688113320
HCBB1920 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB1920 19mm L=200mm 141.460 0936306706
HCBB2522 Đục bằng có tay cầm TOPTUL HCBB2522 25mm L=220mm 211.530 01688113320
HBBC0419 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0419 4mm L=185mm 98.450 0936306706
HBBC0619 Đục có tay cầm TOPTUL HBBC0619 6mm L=185mm 98.450 01688113320
HCBC0517 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0517 5mm L=170mm 108.020 0936306706
HCBC0718 Đục nhọn có tay cầm TOPTUL HCBC0718 7mm L=180mm 138.930 01688113320
KABE3230 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3230 1" Dr. x 30mm 502.150 0936306706
KABE3232 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3232 1" Dr. x 32mm 502.150 01688113320
KABE3233 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3233 1" Dr. x 33mm 502.150 0936306706
KABE3234 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3234 1" Dr. x 34mm 502.150 01688113320
KABE3235 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3235 1" Dr. x 35mm 509.740 0936306706
KABE3236 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3236 1" Dr. x 36mm 515.020 01688113320
KABE3238 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3238 1" Dr. x 38mm 526.680 0936306706
KABE3241 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3241 1" Dr. x 41mm 586.960 01688113320
KABE3246 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3246 1" Dr. x 46mm 687.610 0936306706
KABE3250 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3250 1" Dr. x 50mm 787.710 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông TOPTUL BCHA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông TOPTUL BCHA1616 1/2" Dr. x M16 L=55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.020 0936306706
BCNA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.020 01688113320
BCNA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.020 0936306706
BCNA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.020 01688113320
BCNA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.020 0936306706
BCNA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCNA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 5
Chất liệu
• Hợp kim
• Thép
• Inox
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11063774
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn