Tuýp Bông Mai

Liên hệ

175 Hùng Vương, Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GDAI0701 "Hộp tuýp Sao den giá 1/2"" 7 món TOPTUL GDAI0701 KADA:T30,T40,T45,T50,T55,T60, T70 L=60mm" 742,390 0936306706
GDAI0702 "Hộp tuýp đen lục giá 1/2"" 7 món TOPTUL GDAI0702 Tuýp dài đen KADH:4,5,6,8,10,12,14mm L=60mm" 778,360 01688113320
GDAI0703 "Hộp tuýp Sao den giác 3/8"" 7 món TOPTUL GDAI0703 KADA:T20,T25,T27,T30,T40, T45,T50 " 634,810 0936306706
GDAI0704 "Hộp tuýp đen lục giác 3/8"" 7 món TOPTUL GDAI0704 Tuýp dài đen KADH:4,5,6,7,8,10,12mm " 714,670 01688113320
GDAI0802 "Hộp tuýp đen lục giác 3/4"" 8 món (22-38mm) TOPTUL GDAI0802 Tuýp đen KABA:22,24,27,30,32,33,36,38mm" 1,548,470 0936306706
GDAI0803 "Hộp tuýp đen lục giác 3/4"" 8 món (24-38mm) TOPTUL GDAI0803 Tuýp đen KABA:24,27,29,30,32, 35,36,38mm" 1,587,630 01688113320
GDAI0804 "Hộp tuýp đen lục giác dài 3/4"" 8 món (22-38 mm) TOPTUL GDAI0804 Tuýp lục giác đen dài KABE:22,24,27,30,32,33,36,38mm" 2,498,210 0936306706
GDAI0805 "Hộp tuýp đen lục giác dài 3/4"" 8 món (24-38 mm) TOPTUL GDAI0805 Tuýp lục giác đen dài KABE:24,27,29,30,32,35,36,38mm" 2,524,500 01688113320
GDAD1001 "Bộ tuýp lục giác dùng cho súng 1/2""10PCS TOPTUL GDAD1001 Tuýp đen KABA:10-14,17,19,21,22,24mm" 621,060 0936306706
GDAD1002 "Bộ tuýp lục giác dài dùng cho súng 1/2""10PCS TOPTUL GDAD1002 Tuýp lục giác đen dài KABE:10-14,17,19,21,22,24mm" 1,093,730 01688113320
GBA18360 "Bộ tuýp đen 1/2"".18 món Hộp kim loại (đen) TOPTUL GBA18360 Tuýp đen KABA1610~1632 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,27,30,32mm Đầu chuyển KACE1605" 1,464,210 0936306706
GRA18360 #N/A #N/A 01688113320
GCAD1807 "Bộ tuýp lục giác đen 1/2"" 18 món TOPTUL GCAD1807 KABA: 10~19,21~24, 27,30,32 Đầu chuyển KACE:1/2""x5""" 1,340,790 0936306706
GDAD0801 "Bộ tuyp đen 3/4""8PCS TOPTUL GDAD0801 Tuýp đen KABA:26,27,29,30,32,35,36,38mm" 1,681,680 01688113320
GDAD0802 "Bộ Tuýp vặn ốc 3/4"" đen - 8 món TOPTUL GDAD0802 Tuýp lục giác đen dài KABE:26,27,29,30,32,35,36,38mm" 2,672,120 0936306706
GDAD0803 "Bộ Súng mở bulong 1"" 8 món TOPTUL GDAD0803 Tuýp đen KABA:24,27,30,32,33,36,38,41mm" 2,849,880 01688113320
GDAD0804 "Bộ Tuýp vặn ốc 1"" đen - 8 món TOPTUL GDAD0804 Tuýp lục giác đen dài KABE:24,27,30,32, 33,36,38,41mm" 4,649,810 0936306706
GCAI2701 "Bộ dụng cụ 1/2"" 27 món TOPTUL GCAI2701 Tuýp đen KABA:10-19,21,22,23,24,27,30, 32mm Đầu chuyển KACE1605 ; Tuýp vạn năng KACU1607 Chốt định vị KALP1614 ; Chốt định vị KALP1632 Doong KALO1614 ; Doong KALO1632" 1,708,740 01688113320
GAAD0905 "Hộp vít lục giác 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0905 Vít lục giác dài BCWA size: 1/2""x4,5,6,7,8,10,12,14,17mm" 680,020 0936306706
GAAD0903 "Hộp vít sao 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0903 Vít đầu sao BCFA:1/2""xT20,T25,T27,T30,T40, T45,T50,T55,T60" 561,990 01688113320
GAAD0906 "Hộp vít sao 1/2"" 9 chi tiết TOPTUL GAAD0906 Vít sao BCXA size: 1/2""xT20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55, T60" 652,300 0936306706
BCDA1614 Vít lục giác TOPTUL BCDA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 61,380 01688113320
BCDA1617 Vít lục giác TOPTUL BCDA1617 1/2" Dr. x 17mm L=55mm 70,400 0936306706
BCDA1619 Vít lục giác TOPTUL BCDA1619 1/2" Dr. x 19mm L=55mm 71,720 01688113320
BDDA0804 Vít lục giác TOPTUL BDDA0804 1/4" Dr. x 1/8" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA0805 Vít lục giác TOPTUL BDDA0805 1/4" Dr. x 5/32" L=37mm 16,280 01688113320
BDDA0806 Vít lục giác TOPTUL BDDA0806 1/4" Dr. x 3/16" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA0807 Vít lục giác TOPTUL BDDA0807 1/4" Dr. x 7/32" L=37mm 16,280 01688113320
BDDA0808 Vít lục giác TOPTUL BDDA0808 1/4" Dr. x 1/4" L=37mm 16,280 0936306706
BDDA1204 Vít lục giác TOPTUL BDDA1204 3/8" Dr. x 1/8" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1205 Vít lục giác TOPTUL BDDA1205 3/8" Dr. x 5/32" L=48mm 24,530 0936306706
BDDA1206 Vít lục giác TOPTUL BDDA1206 3/8" Dr. x 3/16" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1207 Vít lục giác TOPTUL BDDA1207 3/8" Dr. x 7/32" L=48mm 24,530 0936306706
BDDA1208 Vít lục giác TOPTUL BDDA1208 3/8" Dr. x 1/4" L=48mm 24,530 01688113320
BDDA1210 Vít lục giác TOPTUL BDDA1210 3/8" Dr. x 5/16" L=48mm 28,380 0936306706
BDDA1212 Vít lục giác TOPTUL BDDA1212 3/8" Dr. x 3/8" L=48mm 30,360 01688113320
BDDA1608 Vít lục giác TOPTUL BDDA1608 1/2" Dr. x 1/4" L=55mm 48,400 0936306706
BDDA1610 Vít lục giác TOPTUL BDDA1610 1/2" Dr. x 5/16" L=55mm 48,400 01688113320
BDDA1612 Vít lục giác TOPTUL BDDA1612 1/2" Dr. x 3/8" L=55mm 53,020 0936306706
BDDA1614 Vít lục giác TOPTUL BDDA1614 1/2" Dr. x 7/16" L=55mm 56,870 01688113320
BDDA1616 Vít lục giác TOPTUL BDDA1616 1/2" Dr. x 1/2" L=55mm 61,380 0936306706
BDDA1618 Vít lục giác TOPTUL BDDA1618 1/2" Dr. x 9/16" L=55mm 61,380 01688113320
BDDA1620 Vít lục giác TOPTUL BDDA1620 1/2" Dr. x 5/8" L=55mm 70,400 0936306706
BDDA1624 Vít lục giác TOPTUL BDDA1624 1/2" Dr. x 3/4" L=55mm 71,720 01688113320
BCAA08P0 Vít bake TOPTUL BCAA08P0 1/4" Dr. x PH#0 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P1 Vít bake TOPTUL BCAA08P1 1/4" Dr. x PH#1 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P2 Vít bake TOPTUL BCAA08P2 1/4" Dr. x PH#2 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA08P3 Vít bake TOPTUL BCAA08P3 1/4" Dr. x PH#3 L=37mm 16,280 01688113320
BCAA08P4 Vít bake TOPTUL BCAA08P4 1/4" Dr. x PH#4 L=37mm 16,280 0936306706
BCAA12P1 Vít bake TOPTUL BCAA12P1 3/8" Dr. x PH#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCAA12P2 Vít bake TOPTUL BCAA12P2 3/8" Dr. x PH#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCAA12P3 Vít bake TOPTUL BCAA12P3 3/8" Dr. x PH#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCAA12P4 Vít bake TOPTUL BCAA12P4 3/8" Dr. x PH#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49,060 01688113320
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49,060 0936306706
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49,060 01688113320
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16,280 01688113320
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16,280 0936306706
BCCA0808 Vít dẹt TOPTUL BCCA0808 1/4" Dr. x 8mm L=37mm 20,350 01688113320
BCCA125E Vít dẹt TOPTUL BCCA125E 3/8" Dr. x 5.5mm L=48mm 24,530 0936306706
BCCA126E Vít dẹt TOPTUL BCCA126E 3/8" Dr. x 6.5mm L=48mm 24,530 01688113320
BCCA1208 Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm 28,380 0936306706
BCCA1210 Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm 30,360 01688113320
BCCA1608 Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm 49,060 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Taiwan

Bình luận

0936 306 706
Mã số : 12321784
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn