Máy Cắt Hơi

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
SI-4700B "Cưa hơi tốc độ cao Shinano SI-4700B Đầu cắt mm/(in.): 3/(1/8) Tốc độ không tải rpm: 10,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.58 Độ ồn dBA: 76 Độ rung m/s2: 8.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 1.2 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8) Phụ kiện " 3.125.100 0936306706
SI-4710 "Cưa hơi tốc độ cao Shinano SI-4710 Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Đầu cắt mm/(in.): 3/(1/8) Tốc độ không tải rpm:10,000 Trọng lượng kg: 0.80 Độ ồn dBA: 87 Độ rung m/s2: 7.9 Mức tiêu thụ khí CFM: 1.0 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thước ốn" 3.582.700 01688113320
SI-4710F "Máy cưa khí tốc độ cao Shinano SI-4710F Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Đầu cắt mm/(in.): 3/(1/8) Tốc độ không tải rpm:10,000 Trọng lượng kg: 0.80 Độ ồn dBA: 87 Độ rung m/s2: 7.9 Mức tiêu thụ khí CFM: 1.0 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thư" 4.345.000 0936306706
SI-4730 "Máy cưa khí tốc độ cao Shinano SI-4730 Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Đầu cắt mm/(in.):5/(3/16) Tốc độ không tải rpm:6,000 Công suất watt: 296 Trọng lượng kg: 0.92 Độ ồn dBA: 89 Độ rung m/s2: 8.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.0 Kích thước đầu khí vào" 4.649.700 01688113320
SI-4740 "Máy cưa khí tốc độ cao Shinano SI-4740 Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Khả năng cắt mm/(in.): 4/(5/32) Tốc độ không tải rpm:10,500vòng/phút Công suất ra watt: 135 Trọng lượng kg: 0.52 Độ ồn dBA: 76 Độ rung m/s2: 8.4 Mức tiêu thụ khí CFM: 1.7 Kíc" 4.420.900 0936306706
SI-4300 "Máy cắt Shinano SI-4300 Kích thước đĩa mm: Ø63 Dao dộng gốc: 2.8 độ Tốc độ không tải rpm:20,000 Trọng lượng kg: 0.89 Độ ồn dBA: 90 Độ rung m/s2: 4.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.2 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8) " 5.678.200 01688113320
SI-4600 "Máy cắt tôn bằng hơi Shinano SI-4600 Độ rộng máy cắt mm: 4.5 Đầu cắt mm/(in.): 1.6/(1/16) Tốc độ không tải rpm:2,600vòng/phút Công suất watt: 316 Trọng lượng kg: 1.00 Độ ồn dBA: 94 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.3 Kích thước đầu khí vào in.: " 3.924.800 0936306706
SI-4500 "Kéo cắt tôn bằng hơi Shinano SI-4500 Độ rộng cắt mm: 5.4 Đầu cắt mm/(in.):1.6/(1/16) Tốc độ không tải rpm: 2,600vòng/phút Công suất ra watt: 378 Trọng lượng kg: 1.26 Độ ồn dBA: 91 Độ rung m/s2: 4.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.5 Kích thước đầu khí vào in.: 1/" 4.077.700 01688113320
SI-2018A "Máy xén -bào Shinano SI-2018A Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải rpm: 22,000vòng/phút Công suất ra watt: 381 Trọng lượng kg: 0.91 Độ ồn dBA: 96 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 4.2" 3.276.900 0936306706
SI-2018A-6 "Máy xén -bào Shinano SI-2018A-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải rpm: 22,000vòng/phút Công suất ra watt: 381 Trọng lượng kg: 0.91 Độ ồn dBA: 96 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 4.2" 3.276.900 01688113320
SI-5500 "Máy khoan Shinano SI-5500 Tốc độ không tải rpm: 2,600vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Kích thước trục 3/8-24UNF Mũi khoan mm/(in.):10/(3/8) Công suất watt: 258 Trọng lượng kg: 0.79 Độ ồn dBA: 90 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 2.5" 1.981.100 0936306706
SI-5505 "Máy khoan Shinano SI-5505 Tốc độ không tải rpm:1,900vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Công suất watt: 158 Trọng lượng kg: 0.75 Độ ồn dBA: 86 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 2.6 Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8) " 2.667.500 01688113320
SI-5355 "Máy khoan Shinano SI-5355 sử dụng bằng hơi, thiết kế để khoan những chỗ hẹp Tốc độ không tải rpm: 1,200 vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Mũi khoan mm/(in.): 10/(3/8) Công suất watt: 180 Trọng lượng kg: 0.94 Độ ồn dBA: 88 Độ rung m/s2: <2.5" 3.658.600 0936306706
SI-5800 "Máy khoan tháo mối hàn bấm Shinano SI-5800 Tốc độ không tải rpm: 1,600 vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 8/(5/8) Kích thước trục Ø8 Mũi tháo mm/(in.): 8/(5/16) Công suất watt: 197 Trọng lượng kg: 1.80 Độ ồn dBA: 85 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ kh" 7.317.200 01688113320
SI-5850 "Máy khoan tháo mối hàn bấm Shinano SI-5850 Tốc độ không tải rpm: 2,000vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 8/(5/8) Kích thước trục Ø8 Mũi tháo mm/(in.): 8/(5/16) Công suất watt: 390 Trọng lượng kg: 1.39 Độ ồn dBA: 85 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí" 5.220.600 0936306706
SI-2012 "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2012 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 388 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 92BA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" 2.134.000 01688113320
SI-2033 "Máy mài góc Shinano SI-2033 Kích thước đĩa: 75/(3"") Kích thước trục: Ø9.5/(3/8"")mm Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Công suất watt: 347 Trọng lượng: 1.00kg Mức độ ồn: 93dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" 1.981.100 0936306706
SI-2022S "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" 3.696.000 01688113320
SI-2022S-6 "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" 3.696.000 0936306706
SI-2023 "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" 4.268.000 01688113320
SI-2023-6 "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" 4.268.000 0936306706
SI-2501L "Máy mài đĩa 100mm Shinano SI-2501L Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 1.04 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7 CFM" 4.345.000 01688113320
SI-2501 "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2501 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 0.91kg Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.2CFM" 4.840.000 0936306706
SI-2500L "Máy mài đĩa 100 mm Shinano SI-2500L Kích thước đĩa mm(in.): 100 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.82 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7CFM" 4.534.200 01688113320
SI-2500 "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2500 Kích thước đĩa mm(in.): 4"" Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.87 Mức độ ồn dBA: 82 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4 CFM" 4.611.200 0936306706
SI-2515LA "Máy mài đĩa Shinano SI-2515LA Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : M14x2 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 651 Trọng lượng kg: 1.65 Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM" 4.725.600 01688113320
SI-2505L "Máy mài đĩa Shinano SI-2505L Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : Ø22/(7/8"")mm Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.91 Mức độ ồn dBA: 86 Mức độ rung: 2.8m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.3CFM" 4.801.500 0936306706
SI-2600L "Máy mài đĩa Shinano SI-2600L Kích thước đĩa mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 754 Trọng lượng kg: 3.24 Mức độ ồn dBA: 98 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0CFM" 6.783.700 01688113320
SI-2050AG "Máy mài góc Shinano SI-2050AG Kích thước đĩa mm(in.): Ø30 Kích thước trục : M7x0.75 Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.23 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.1CFM" 3.543.100 0936306706
SI-2051SG "Máy mài đá Shinano SI-2051SG Kích thước đầu kẹp: Ø 3mm(1/8"") Tốc độ không tải: 50,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.19 Mức độ ồn dBA: 78 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.0CFM" 4.153.600 01688113320
SI-3118-6 "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6 Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu t" 5.869.600 0936306706
SI-3118-6M "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ ru" 5.869.600 01688113320
SI-3005 "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3005 Kích thước điã mm(in.):90x165 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 289 Trọng lượng: 1.87kg Mức độ ồn: 92 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4" 3.086.600 0936306706
SI-3007 "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007 Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu " 3.467.200 01688113320
SI-3007M "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007M Kiểu miếng dán : Velcro Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ r" 3.467.200 0936306706
SI-3115R "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.49kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1" 6.326.100 01688113320
SI-3115R-6 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R-6 Kích thước điã mm(in.): 150/(6"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.51kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào" 6.631.900 0936306706
SI-3001A "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 " 3.771.900 01688113320
SI-3001AM "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3" 3.771.900 0936306706
SI-3011A "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/4 " 4.534.200 01688113320
SI-3011AM "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5" 4.534.200
SI-3003A "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" 3.582.700 01688113320
SI-3003AM "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8C" 3.582.700 0936306706
SI-3013A "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" 4.840.000 01688113320
SI-3013AM "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3C" 4.840.000 0936306706
SI-3018A "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018A Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3.1CFM Đường khí đầu vào:1/4" 6.250.200 01688113320
SI-3018AM "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3." 6.250.200 0936306706
SI-3102M "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3102M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.54kg Mức độ ồn: 76dBA " 3.696.000 01688113320
SI-3112M "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3112M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.89kg Mức độ ồn: 76dBA " 4.534.200 0936306706
SI-2007A "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2007A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.48kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 in" 3.391.300 01688113320
SI-2008 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2008 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.57kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 inc" 3.467.200 0936306706
SI-2107A "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2107A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.55kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM " 4.039.200 01688113320
SI-2108 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2108 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.62kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đ" 4.077.700 0936306706
SI-2110 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2110 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNC Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.52kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2" 1.905.200 01688113320
SI-2202 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2202 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.46kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" 1.600.500 0936306706
SI-2201 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2201 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 17,000vòng/phút Công suất watt: 174 Trọng lượng: 0.50kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" 1.676.400 01688113320
SI-2210 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2210 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 7/16-20UNF Tốc độ không tải: 18,000vòng/phút Công suất watt: 475 Trọng lượng: 0.99kg Mức độ ồn: 96dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/" 1.713.800 0936306706
SI-2300 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2300 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,000vòng/phút Công suất watt: 409 Trọng lượng: 2.27kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/4" 4.649.700 01688113320
SI-2026 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2026 Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 491 Trọng lượng: 1.50kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.4CFM Đường khí đầu vào:1/" 4.611.200 0936306706
SI-2351 "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2351 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,500vòng/phút Công suất watt: 458 Trọng lượng: 2.13kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.1CFM Đường khí đầu vào:1/" 4.345.000 01688113320
SI-3200A "Máy chà nhám Shinano SI-3200A Kích thước điã mm(in.): 75x70 Kích thước trục: M8x1.25 Dao dộng gốc: 2.8 độ Tốc độ không tải: 19,000vòng/phút Công suất watt: 173 Trọng lượng: 0.65kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đường kh" 3.467.200 0936306706
SI-3300S "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3300S Kích thước điã mm(in.): phi30 Kích thước trục: M6x1 Dao dộng gốc: 2.3 độ Tốc độ không tải: 600vòng/phút Công suất watt: 108 Trọng lượng:0.57kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1CFM Đường khí đ" 2.857.800 01688113320
SI-2322WR "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M16 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu và" 7.394.200 0936306706
SI-2322WR-E "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR-E Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M14 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu " 7.394.200 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706

Thông tin chung

Hãng sản xuất Shinano
Loại máy Tự động
Nguồn cấp hơi
Độ dày cắt (mm) 1.6
Tốc độ cắt (mm/phút) 2600
Số mỏ cắt Hai mỏ
Dải cắt hữu dụng (mm) 5.4
Trọng lượng (kg) 1.26
Xuất xứ Nhật Bản

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11207601
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn