Hộp Dụng Cụ

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GCAI4601 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 46 chi tiết (hộp nhựa)TOPTUL GCAI4601 - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 9 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0805~0813 các size: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 cần tự động 3" 1,263,431 0936306706
GCAI5102 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 51 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI5102 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 6 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 3 tuýp mũi dẹp " 1,336,610 01688113320
GCAI2403 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TUL GCAI2403 - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 9 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0805~0813 các size: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 cần tự động 3" 847,990 0936306706
GCAI6001 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 60 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI6001 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BAEA1206~1224 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 3/8"" BAEE1208~1219 các size: 8, 9, 10, 11, 12, " 2,107,380 01688113320
GCAI6002 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 60 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI6002 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 3/8"" BAEB1206~1224 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm - 10 tuýp dài 12 cạnh đầu 3/8"" BAEF1208~1219 các size: 8, 9, 10, 11, 12, " 2,160,019 0936306706
GCAI4101 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 41 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI4101 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 mũi vít dẹp đầu 1/4"" Mũi vít dẹt FSAA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm -5 mũi vít lục g" 894,630 01688113320
GCAI4102 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 41 chi tiết (hộp nhựa) (xi mờ) TOPTUL GCAI4102 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 mũi vít dẹp đầu 1/4"" Mũi vít dẹt FSAA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm -5 mũi v" 915,420 0936306706
GCAI3501 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 35 chi tiết TOPTUL GCAI3501 (hộp nhựa) (METRIC & SAE) - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BAEA1206~1222 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BBEA1208~1228 các size: 1/4"", 5/16" 1,575,860 01688113320
GCAI4201 "Bộ dụng cụ tổng hợp 42 chi tiết TOPTUL GCAI4201 ¹¹Cờ lê vòng miệng AAEX0808~2222 15° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm 24 Tuýp lục giác 1/2"" Tuýp lục giác BAEA1608~1632: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25," 2,945,096 0936306706
GCAI2411 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết TOPTUL GCAI2411 (hộp nhựa) - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt" 1,855,040 01688113320
GCAI2412 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết TOPTUL GCAI2412 (hộp nhựa) (xi mờ) - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cầ" 1,919,500 0936306706
GCAI2413 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2413 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt " 1,855,053 01688113320
GCAI2414 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) (xi mờ) TOPTUL GCAI2414 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cầ" 1,919,456 0936306706
GCAI2401 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2401 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 1,589,280 01688113320
GCAI2404 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2404 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 1,656,710 0936306706
GCAI2405 #N/A #N/A 01688113320
GCAI2406 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2406 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 1,656,794 0936306706
GCAI2407 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2407 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 1,533,620 01688113320
GCAI2408 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2408 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 1,601,270 0936306706
GCAI2409 #N/A #N/A 01688113320
GCAI2410 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2410 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu " 1,601,230 0936306706
GCAI150R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 150 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác) TOPTUL GCAI150R - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, " 7,299,160 01688113320
GCAI150R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 150 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" (tuýp bông) TOPTUL GCAI150R1 - 12 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9" 7,299,160 0936306706
GCAI094R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 94 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI094R - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12," 3,003,000 01688113320
GCAI094R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 94 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI094R1 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12" 3,011,008 0936306706
GCAI108R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 108 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI108R - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1" 3,262,336 01688113320
GCAI108R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 108 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI108R1 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, " 3,270,344 0936306706
GCAI9601 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 96 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác) TOPTUL GCAI9601 - 9 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0810 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 1 tay nối " 4,883,670 01688113320
GCAI9602 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 96 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI9602Tuýp bông) 9 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0810 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 1 tay nối dài" 4,887,960 0936306706
GCAI9701 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 97 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác ) TOPTUL GCAI9701 - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0804~0813 gồm các size: 4, 5, 6, 7," 5,072,760 01688113320
GCAI8201 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 82 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI8201 - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake " 3,194,620 0936306706
GCAI8202 #N/A #N/A 01688113320
GCAI8002 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 80 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI8002 - 9 khóa vòng miệng 15° AAEW0808~1919 các size: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 3 tuýp" 4,573,140 0936306706
GCAI106B "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 106 chi tiết TOPTUL GCAI106B (hộp nhựa) - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0808~0812 gồm các size: 8, 10, 12 mm - 12 tuý" 3,914,020 01688113320
GCAI130B "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"", 3/8"" & 1/2"" 130 chi tiết (TOPTUL GCAI130B hộp nhựa) - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 4 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0808~0812 các size: 8, 9, 10, 12 mm - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA" 4,770,920 0936306706
GCAI2102 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2102 - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2408 & 2416 dài 8"" v" 5,561,820 01688113320
GCAI2103 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2103 - 16 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 3/4"" BAEB2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh CABA2408 & 2416 dài 8"" và 16"" - " 5,561,864 0936306706
GCAI2104 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2104 - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2408 & 2416 dài 8"" v" 6,541,700 01688113320
GCAI2105 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2105 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu" 6,709,472 0936306706
GCAI1701 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 17 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI1701 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2404 & 2408 dài 4"" và 8"" - 1 cần" 4,100,690 01688113320
GCAI1702 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 17 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI1702 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh CABA2404 & 2408 dài 4"" và 8"" - 1 cần trượt ch" 4,100,712 0936306706
GAAI3103 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI3103 - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và" 2,156,110 01688113320
GAAI3104 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết TOPTUL GAAI3104 (hộp nhựa) (xi mờ) - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 d" 2,226,400 0936306706
GAAI4201 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 42 chi tiết TOPTUL GAAI4201 (hộp nhựa) - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0805~0813 các size: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1624 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, " 2,631,090 01688113320
GAAI5502 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 55 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI5502 - 17 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1610~1622 các size: 10, 11, 1" 3,411,430 0936306706
GAAI3001 "Bộ dụng cụ sữa chữa trong nhà 30 chi tiết TOPTUL GAAI3001 (hộp nhựa) - 8 khóa 2 đầu miệng Cờ lê 2 đầu mở AAEJ0607~2022 gồm các size: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm - 9 chìa lục giác ngắn GAAL0910 các size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6," 3,142,480 01688113320
GCAD2513 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"" TOPTUL GCAD2513 Tuýp lục giác BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"" 1-3/16"",1-1/4""; Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần" 2,144,230 0936306706
GCAD2514 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2401 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại bóng TOPTUL GCAD2401 Lục giác BAEA 1/2x8~17,19,21~24,27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" Tay vặn CHAG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm,Cây nối CAAA:1/2""x5,10""" 1,907,400 0936306706
GCAD2402 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2403 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại mờ TOPTUL GCAD2403 Lục giác BAEA :1/2""x8~17,19,21~24,27,30, 32mm; Cây nối CAAA:1/2""x5,10"", Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" ,Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm" 2,005,300 0936306706
GCAD2404 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2601 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2601 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn CHAG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 1,985,170 0936306706
GCAD2602 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2603 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại mờ TOPTUL GCAD2603 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" , Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 2,067,890 0936306706
GCAD2604 #N/A #N/A 01688113320
GCAD7202 "Bộ dụng cụ tổng hợp 72 món TOPTUL GCAD7202 Lục giác BAEA /Tuýp lục giác dài BAEE:4-14,4.5,5.5; Vít lục giác BCDA:2.5,3~8; Đầu vít bake BCAA:PH0~4; Vít pake khía BCBA:PZ0~3; Đầu vít dẹt BCCA:3,4,4.5,5.5,6.5,8; Cần trượt CTCK; Cây nối CAAA:2," 2,223,870 0936306706
GAAD2202 "Bộ tuýp bông dài 1/2"" 22 món TOPTUL GAAD2202 Tuýp lục giác dài BAEE:8,10~15,17~24,26,27,29 Tuýp lục giác dài BAEE:30,32mm, Tuýp mở bugi BAAT:16,21mm" 1,980,550 01688113320
GAAD2204 #N/A #N/A 0936306706
GCAD1402 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1402 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Cần xiết CHNC:1""x32"" , Cần trượt CTCK:1""x558.8mm(22"")" 11,683,430 01688113320
GCAD1403 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1403 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CABA:1""x8"",1""x16"" ,CHES:1""x500~800mm , Cần trượt CTCJ:1""x22""" 11,385,000 0936306706
GCAD1404 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1404 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Đầu chia 3 CAGA:1""x1"" ,Tay vặn CHND:1""x26""" 10,129,130 01688113320
GCAD1405 "Bộ tuýp lục giác 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1405 Lục giác BAEA :22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" ,Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCA:3/4""x508mm(20"")" 4,070,550 0936306706
GCAD1406 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1406 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41, 46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"",Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4,070,550 01688113320
GCAD1407 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1407 Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"",1-1/8"",1-1/4"",1-7/16"",1-1/2"",1-5/8"", 1-3/4"",2"" Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" , Cần xiết CHNC:3/4""x20"" , Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4,018,740 0936306706
GCAD2608 " Bộ tuýp bông 3/4"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2608 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"", 1-1/8"",1-3/16"", 1-5/16"", 1-3/8"",1-7/16"", 1-5/8"",1-3/4"",1-7/8"",2"" Cây nối CAAO2404,2408; Cần xiết CHNC2420, Cần" 5,946,820 01688113320
GCAD2405 #N/A #N/A 0936306706
GBA24140 #N/A #N/A 01688113320
GRA24140 #N/A #N/A 0936306706
GBA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp đen) TOPTUL GBA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA1607,BCEA1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, Vít sao lỗ dài BC" 1,307,680 01688113320
GRA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp xanh) TOPTUL GRA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA size 1607,BCEA size 1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA size 1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612" 1,307,680 0936306706
GBA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt trắng TOPTUL GBA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size BBEA/BBEE:5/32"",3/16"",7/32"", 1/4"",9/32""," 1,878,415 01688113320
GRA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt xanh TOPTUL GRA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size B" 1,878,415 0936306706
GBB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp đen) TOPTUL GBB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 01688113320
GRB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp xanh) TOPTUL GRB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 0936306706
GBB35140 " Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp đen TOPTUL GBB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222,BAEA 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,BAEE1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,BAEE1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1" 2,001,670 01688113320
GRB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp xanh ) TOPTUL GRB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222, 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,1219, Tuýp mở bugi BAAT1216,BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1206, Đầu ch" 2,001,670 0936306706
GBB33180 "Tuýp 33PCS 3/8"" TOPTUL GBB33180 Tuýp lục giác Lục giác 3/8"" BAEA1208~1212,BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi Tuýp mờ bugi 3/6""BAAR1216~1221;Tay vặn tự động CJBG1220 Cần nối CAAA1203~1210;Cần trượt CTCJ1208 CFKA1210;Đầu lắt léo CAHA1254 CAIP0816,CAEB0812" 1,973,125 01688113320
GRB33180 "Bộ dụng cụ 1/4: 33 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB33180 Hộp sắt xanh Tuýp lục giác hệ mét các size BAEA:8,10,12~14,16,17~19, 21,22 Tuýp lục giác hệ inch các size BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",25/32"" 13/16"",7/8"" BAAR1216,1221,CJBG" 1,973,125 0936306706
GBB72130 " Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp đen) TOPTUL GBB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14,Đầu vít bake BCAA08P0~P4 Vít pake khía BCBA08P0~P3, Đầu vít dẹt BCCA0803~08,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40" 2,230,030 01688113320
GRB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14 Đầu vít bake BCAA08P0~P4 , Vít pake khía BCBA08P0~P3 Đầu vít dẹt BCCA0803~08 ,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808" 2,230,030 0936306706
GBB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp đen) TOPTUL GBB25150 Lục giác BAEA 1608~1632 :8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 01688113320
GRB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB25150 Lục giác BAEA 1608~1632:8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 0936306706
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 món ( hộp đen) TOPTUL GBB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24,26~30,32mm" 2,135,320 01688113320
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 :8~24,26~30,32mm" 2,135,320 0936306706
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" TOPTUL GBB38190 Tuýp lục giác BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4"", 13/16"" ,7/8"",15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4"" Cây nối CAAA1603,1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, T" 2,744,696 01688113320
GRB38190 "Bộ dụng cụ 1/2: 38 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB38190 Hộp sắt xanh Combination Pliers BAEA:8,10~19,21,22,24,27, 29,30,32 BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"" 7/8"",15/16"",1"",1-1/16"", 1-1/8"",1-1/4"" Cần nối CAAA1603,1610 tuýp lắt léo C" 2,744,696 0936306706
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại bóng TOPTUL GCAD4101 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần " 3,228,500 01688113320
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại mờ TOPTUL GCAD4102 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần tr" 3,324,530 0936306706
GCAD4103 #N/A #N/A 01688113320
GCAD4601 " Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại bóng TOPTUL GCAD4601 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC16" 3,145,340 0936306706
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại mờ TOPTUL GCAD4602 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA16:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC161" 3,230,260 01688113320
GCAD2701 " Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết TOPTUL GCAD2701 ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 " 914,760 0936306706
GCAD2702 "27PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,5,5.5,6,7 8,9,10,11,12,13mm CAAA0802,0804 CTCK0811,S135 CAHA0840,CAIA0815 BCAB:PH1,PH2,PH3 BCCB:4.5,6.5,8mm BCDB:4,5,6,8mm" 659,876 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
AAAU3030 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3030 30mm L=270mm 707,740 0936306706
AAAU3232 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3232 32mm L=270mm 707,740 01688113320
AAAU3636 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3636 36mm L=300mm 727,430 0936306706
AAAU3838 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU3838 38mm L=300mm 727,430 01688113320
AAAU4141 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4141 41mm L=320mm 851,730 0936306706
AAAU4343 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4343 43mm L=320mm 912,890 01688113320
AAAU4646 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU4646 46mm L=360mm 1,046,210 0936306706
AAAU5050 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5050 50mm L=360mm 1,046,210 01688113320
AAAU5555 Cờ lê búa đóng TOPTUL AAAU5555 55mm L=360mm 1,104,400

Thông tin chung

Loại dụng cụ XÁCH TAY

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 12131504
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/11/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn