Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công ty cổ phần VN nasa
Gian hàng: nasatools
Tham gia: 12/05/2017
GD Online thành công(?): 4
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 914.625
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
307 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.2~20mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
610.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.2~20mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: -- /
610.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Tân Minh / Công suất (W): 220 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
640.000 ₫
4
Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
640.000 ₫
5
Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 /
680.000 ₫
6
Độ dày lát thái: 1 ~15mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
690.000 ₫
7
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
710.000 ₫
9
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
740.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
760.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Hùng Phát / Độ dày lát thái: 0~11mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Việt Nam /
770.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: -- /
770.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
810.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: -- /
880.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Quang Trung / Độ dày lát thái: 2~5mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
910.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đức Thành / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
940.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.030.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.090.000 ₫
19
Độ dày lát thái: 0.7~1 mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
1.200.000 ₫
21
Độ dày lát thái: 2mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12 /
1.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: -- /
1.290.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.300.000 ₫
24
Độ dày lát thái: 1 ~15mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Độ dày lát thái: 2~5mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.440.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CYF / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.450.000 ₫
27
Độ dày lát thái: 2mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.480.000 ₫
28
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Asaki / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.520.000 ₫
31
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.590.000 ₫
32
Độ dày lát thái: 2.0 – 2.5 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.590.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Cơ Khí Châu Sơn / Độ dày lát thái: - / Đường kính dao thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.590.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 2mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.630.000 ₫
35
Hãng sản xuất: DUOQI / Độ dày lát thái: 2.8mm / Đường kích dao thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.690.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hải Nam / Độ dày lát thái: 2mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.750.000 ₫
38
Độ dày lát thái: 2mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KCB / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.770.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: -- /
1.790.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Quang Trung / Độ dày lát thái: 3.5mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.810.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: -- /
1.830.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 32 / Xuất xứ: -- /
1.830.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Thiên Phú / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>