Thông tin thành viên
Thông tin cá nhân
Ngày tham gia Vatgia.com :09/09/2008
Thống kê
Số sản phẩm ưa thích :0
Số tin tức ưa thích :0
Số lần bình chọn :0
Số lần đăng rao vặt :0
Số lần gửi phản hồi :0
Số lần gửi câu hỏi :49 - Xem toàn bộ câu hỏi
Số lần trả lời câu hỏi :5
Số điểm đạt được
Số điểm khi đăng câu hỏi :-98
Số điểm khi trả lời câu hỏi :25
Tổng số điểm :-73