Đáp Án Môn Hóa Học GD THPT và GD thường Xuyên

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông

Mã đề thi : 208

 

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl=35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108


CHÚC CÁC BẠN ĐẠT KÉT QUẢ CAO TẤT CẢ CÁC MÔN THI

-----------------------------------------------------

XEM ĐÁP ÁN CÁC MÔN KHÁC

 

Đặng Đình Hậu
Đặng Đình Hậu
Trả lời 11 năm trước
Nguyễn Hà Trang
Nguyễn Hà Trang
Trả lời 11 năm trước

Các Bạn xem tại: http://www.webdiemthi.com/

Đặng Đình Hậu
Đặng Đình Hậu
Trả lời 11 năm trước

DOWLOAD ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(200Kb)