Hỏi về nâng cấp Windows 7?

Mình thấy trên mạng nói dùng Windows Anytime Update của Windows 7 thì có thể nâng cấp Windows 7 được phải không?

Cách update Windows 7 lên một phiên bản khác liệu có dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng hiệu quả không? Mình thấy hình như phải dùng key, thế dùng key update có sợ malware không? Mình hiện dùng Windows 7 Basic Home 32-bit.

Chưa có câu trả lời nào