• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
288 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
11.330.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 6200 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
23.800.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 2400 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W):...
6.876.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W):...
15.180.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Công suất (HP): 5HP / Dòng điện: 3 Pha /
18.420.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 8500 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
26.300.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 500 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0.83 / Trọng lượng (Kg): 56 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.500.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W):...
15.465.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 3600 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W):...
8.628.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
26.928.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W):...
7.909.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 20000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
33.275.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 1500 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
10.850.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
19.745.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 70000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
254.800.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
83.556.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 20000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W...
43.175.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W):...
8.628.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 700 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.7 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.700.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Công suất (HP): 2HP / Dòng điện: 3 Pha /
11.960.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 2200 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
14.180.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 520 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W...
34.573.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Công suất (HP): 3HP / Dòng điện: 3 Pha /
14.640.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đức Thông / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): ...
49.148.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
123.486.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024    
Công suất (HP): 7.5HP / Dòng điện: 3 Pha /
26.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): ...
6.028.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): ...
9.856.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
9.262.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
32.725.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 55000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
166.740.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W)...
17.556.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1600 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W):...
5.225.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
49.039.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
43.296.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W...
53.845.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 1200 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W):...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W)...
14.509.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 400 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.4 / Trọng lượng (Kg): 68 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.068.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: IPSO / Khối lượng giặt (kg): 10.5 / Tốc độ giặt (vòng/phút): 50 / Tốc độ vắt (vòng/phút): 700 / Công suất (kW): 0.55 / Trọng lượng (kg): 200 /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Xuất xứ: Vietnam / Công suất máy (kw): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lực đột (tấn): 0 / Đường kính đột max (mm): 0 / Chiều dày đột max (mm): 6 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: PET / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: SJ-MC / Lực đột (tấn): 0 / Đường kính đột max (mm): 0 / Chiều dày đột max (mm): 0 / Công suất (W): 7500 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: COMENDA / Số lượng rửa: 1850 / Kiểu cửa: Both parties door (Cửa hai bên) / Độ ồn: 49dB / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: ITALY /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>