• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
57 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
1.180.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
650.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
460.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Loại: Lăng phun / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: FOTANDQ / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Quốc Phòng / Xuất xứ: Vietnam / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Quốc Phòng / Xuất xứ: Vietnam / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Hùng Minh / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 120 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Hùng Minh / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 120 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại bình: - / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: SJ / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 10 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: LAUNTOP / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : - / N...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 160 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Áp suất làm việc(Bar): 0 / Lưu lượng(l/p): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Thế Long Group / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: Quốc Phòng / Xuất xứ: Vietnam / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 12 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: FOTANDQ / Thép / Thời gian chống cháy (phút): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Áp suất làm việc(Bar): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 13/03/2024    
Trang:  1  2  >