• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
230 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.75 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 9 / Dung tích bình chứa (L): 0 /...
10.950.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.7 / Độ ồn (dB): 74 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 43 /
25.900.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.7 / Độ ồn (dB): 70 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 26 /
12.500.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 5.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 49.5 / Dung tích bình chứa (L): ...
53.621.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 13 / Lưu lượng Q (m3/phút): 9.5 / Độ ồn (dB): 76 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 142 /
61.900.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 1.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 15.3 / Dung tích bình chứa (L): ...
20.450.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 3.7 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 34.38 / Dung tích bình chứa (L):...
39.630.000 ₫
Ngày đăng: 01/04/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 1.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 18 / Dung tích bình chứa (L): 70 ...
12.123.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 3.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.7 / Độ ồn (dB): 74 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 40 /
23.800.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 2.2 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 105 ...
16.250.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 7.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 9.5 / Độ ồn (dB): 74 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 88 /
34.900.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.7 / Độ ồn (dB): 70 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 26 /
12.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 2.2 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 18.18 / Dung tích bình chứa (L):...
22.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 7.5 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 65.34 / Dung tích bình chứa (L):...
58.700.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.75 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 12 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 14 / Lưu lượng khí (m3/h): 6.6 / Dung tích bình chứa (L): ...
17.290.300 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 20 / Lưu lượng Q (m3/phút): 9.6 / Độ ồn (dB): 76 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 160 /
70.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 15 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 8 / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 400 / ...
89.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 0.75 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.6 / Độ ồn (dB): 63 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 14 /
7.900.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 7.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 75 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 82 /
39.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 72 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 37 /
17.000.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 4.8 / Dung tích bình chứa (L): 0 / T...
10.630.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 0.37 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / ...
8.800.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 3.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 72 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 34 /
15.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 72 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 32 /
13.200.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 5.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 75 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 72 /
36.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 0.75 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.6 / Độ ồn (dB): 63 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 16 /
8.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 1.3 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.7 / Độ ồn (dB): 70 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 22 /
11.200.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Fusheng / Loại máy: - / Công suất (kW): 4 / Áp lực làm việc (kg/cm2): 7 / Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 / Lưu lượng khí (m3/h): 39 / Dung tích bình chứa (L): 155 /...
21.500.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.5 / Độ ồn (dB): 75 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 55 /
32.300.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.6 / Độ ồn (dB): 66 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 28 /
18.900.000 ₫
Ngày đăng: 13/03/2024        Mua hàng
Hãng sản xuất: Dargang / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.5 / Độ ồn (dB): 66 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 28.5 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Kanghe / Công suất (KW): 1.1 / Năng suất (m3/h): 1 / Tần suất rung (mm): 500 / Tốc độ quay (r/min): 1500 / Số tầng sàng: 1 / Diện tích sàng (m2): 0.8 / Kích t...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Kipor / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 0 / Dung tích gầu (m3): 0.3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 2200 / Độ cao x...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: LUQING / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 38 / Dung tích gầu (m3): 0 / Chiều rộng gàu (mm): 1600 / Trọng lượng vận hành (kg): 1500 / ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 87 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2462 / Trọng lượng vận hành (kg): 1020...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 129 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2685 / Trọng lượng vận hành (kg): 13...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại máy: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ rộng đai: - / Tốc độ đóng (giây/đai): 0 / Công suất (KW): 0.65 / Trọng lượng (Kg): 108 / Xuất xứ: - /...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trìn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Hwang Hae / Công suất (kw): 7.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 5.2 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Loại: Hoạt động bằng khí nén / Hãng sản xuất: Prona / Tỷ số áp lực: - / Lưu lượng đầu ra (Lít/phút): 0 / Áp lực phun max (bar): 0 / Tốc độ bơm max (Chu kỳ/Phút): 0 / Hành trìn...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Gắn chỉ, bao ngoài, / Tốc độ đóng (túi/phút): 60 / Độ dài dây (mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Shibo / Công suất (KW): 5.5KW / Năng suất (m3/h): 270 / Tần suất rung (mm): 0 / Tốc độ quay (r/min): 0 / Số tầng sàng: 1 / Diện tích sàng (m2): 0 / Kích thước l...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: Hwang Hae / Công suất (kw): 22 / Lưu lượng Q (m3/phút): 22 / Độ ồn (dB): 60 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: ALMIG / Loại máy: - / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc đ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Hãng sản xuất: ALMIG / Loại máy: - / Công suất (kW): 0 / Áp lực làm việc (kg/cm2): - / Áp lực tối đa (kg/cm2): - / Lưu lượng khí (m3/h): 0 / Dung tích bình chứa (L): 0 / Tốc đ...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 01/04/2024    
Trang:  1  2  3  4  5  6  >